De kunstgrasfabrikanten, tufters en installateurs zijn allemaal hard bezig hun producten verder te verbeteren om te voorkomen dat de (Europese) overheden zich gedwongen zien wetgeving in te voeren die secundaire microplasticvervuiling moet voorkomen. Hier is een overzicht van wat er gebeurt.

In september is de Europese Commissie akkoord gegaan met het voorstel om de verkoop van opzettelijk toegevoegde microplastics vanaf 2031 te verbieden. Polymere infills zoals SBR, TPE of EPDM die voldoen aan de definitie van een microplastic, mogen met ingang van oktober 2031 nog steeds worden gebruikt in velden die al zijn geïnstalleerd maar kunnen vanaf dan niet meer verhandeld worden. Hetzelfde geldt voor biologisch afbreekbare infills op basis van een polymeer.

De EU beschouwt infill-deeltjes als een microplastic als de afmetingen kleiner zijn dan 5 mm.

Secundaire microplasticvervuiling wordt veroorzaakt door slijtage of degradatie van polymere materialen. Bij kunstgrassystemen geldt dit zowel voor het garen en de backing maar ook voor de meeste lijmbanden. Elk fragment van deze componenten dat kleiner is dan 15 mm en dat buiten het speelveld wordt aangetroffen, wordt als verontreiniging beschouwd.

Waar microplasticvervuiling door polymere infills vooral een probleem was voor kunstgras voetbal-, rugby-, American football- of Gaelic-velden, treft de discussie over secundaire microplasticvervuiling door kunstgras, elke eigenaar van een kunstgrasveld.

Probleem positionering

De kunstgrasindustrie is van mening dat de huidige kunstgrasproducten en -systemen die door de diverse sportbonden zijn goedgekeurd, veruit superieur zijn aan systemen die nog maar tien jaar geleden werden aangelegd. De vooruitgang die is geboekt door de masterbatchproducenten en de strengere eisen die onder meer de FIFA, FIH en World Rugby stellen met betrekking tot de UV-stabiliteit of gebruiksintensiteit die moderne kunstgrassystemen zouden moeten aankunnen, hebben het slijtagegedrag van deze systemen aanzienlijk beperkt. Maar zoals de technisch directeur van de EMEA Synthetic Turf Council (ESTC) onlangs opmerkte: “De industrie wordt beoordeeld op wat er vandaag de dag gebeurt, op basis van velden die in het verleden zijn verkocht.” En garenslijtage is onvermijdelijk.

Een kunstgrashockeyveld bevat 75.000 km garen. Een natuurlijk grasveld dat versterkt is door in het oppervlak kunstgrasvezels te stikken, bevat doorgaans 47.500 km garen. Volgens de ESTC bevat een kunstgrasvoetbalveld ongeveer 10 ton garen.

Omdat zowel mineraalgevulde kunstgrassystemen als non-filled systemen worden gezien als de toekomst voor kunstgras, kunnen deze cijfers binnenkort al achterhaald zijn. Beide oplossingen hebben een hogere garendichtheid dan traditionele systemen, waarbij sommige non-filled systemen zelfs drie tot vier keer zoveel garens bevatten vergeleken met een mineraalgevuld systeem.

Slijtagepatroon

Er zijn twee hoofdoorzaken geïdentificeerd die kunnen leiden tot secundaire microplasticvervuiling door kunstgras: verlies van plukjes kunstgras, hetzij als gevolg van de installatie, hetzij als gevolg van het niet naleven van de voorgeschreven infilldieptes, en vezelslijtage.

Omdat elk veld anders wordt gebruikt, is de vezelslijtage op een veld niet homogeen. De ESTC heeft het Institut für Landschaftsbau, Sportfreianlagen und Grünflächen, Universiteit van Osnabruck nu verzocht om door heel Europa monsters van oudere sportvelden te verzamelen zodat de hoeveelheid vezelslijtage kan worden gemeten en worden gekwantificeerd.

Vezelslijtage wordt voornamelijk na zes tot acht jaar gebruik voor het eerst waargenoen en wordt na tien jaar intensiever naarmate de vezels zwakker worden. De impact van UV, (verkeerd) gebruik van het veld en (verkeerd of onvoldoende) onderhoud zijn bekende beïnvloeders van dit proces.

Volgens de ESTC kunnen delen van het veld die veel worden gebruikt, zoals de doelmond, na tien jaar tot 12% aan vezels verliezen. In gebieden die matig worden gebruikt (bijvoorbeeld de centrale as van het veld) kan na tien jaar tot 2% aan vezels verloren gaan. De gebieden met een laag gebruik (de stukken langs de zijlijn) kunnen na 10 jaar minder dan 0,5% vezelverlies ervaren.

Het European Standards Committee (CEN) werkt momenteel aan het vaststellen van een methode om het massaverlies te bepalen. Uit wat ons is verteld, begrijpt Sportvelden.info dat er momenteel twee methoden worden besproken. De ene heeft betrekking op het tapijt zelf, terwijl de andere het hele systeem wil bekijken. Afhankelijk van welke optie zal worden aangenomen, zal een dergelijke standaard volgend jaar of over drie jaar ter goedkeuring worden besproken. De reden dat dit kan verschillen is omdat NEN-EN 15330 Oppervlakken voor sportterreinen – kunstgras- en naaldviltoppervlakken primair bedoeld voor buitengebruik deel één (Algemeen) – een updatecyclus van één jaar hanteert, terwijl de herziening of update van deel zes (Componenten) een cyclus van drie jaar volgt.

Wat gedaan kan worden?

Er zijn al veel oplossingen beschikbaar die secundaire microplasticvervuiling door kunstgras kunnen helpen voorkomen. De eenvoudigste is om de noodzaak voor kunstgras te heroverwegen ten opzichte van welke optie dan ook. Kunstgras biedt een oplossing op plekken waar de geografische, klimaat-, financiële of personele vereisten ontbreken om op betaalbare wijze een veilig en kwalitatief sportveld te installeren of te onderhouden dat het beoogde klimaat of de te verwachten hoeveelheid gebruikers aan kan.

Het kiezen van het juiste en juiste kwaliteitsproduct zal ook een verschil maken. Geweven tapijten versus getufte tapijten, een secundaire coating van polyurethaan of latex, de hoeveelheid gebruikte UV-stabilisatoren, de vezelvorm of treksterkte van de vezels of het aantal Lisport XL-cycli waaraan het systeem is onderworpen: dit alles zegt iets over hoeveel of hoe snel zal het systeem gaan bijdragen aan secundaire microplasticvervuiling.

Waar kunstgras onvermijdelijk is, kan het verlies aan tufts tijdens de installatie worden verminderd door het aantal tapijtsneden te beperken. Zo heeft de gemeente Amsterdam er bijvoorbeeld voor gekozen om op een van haar sportcomplexen een belijningsrobot te gebruiken in plaats van de lijnen in de mat te laten snijden.

Ook is er een breed scala aan beheersmaatregelen. De meeste hiervan zijn geïntroduceerd toen het debat over microplasticvervuiling door opzettelijk toegevoegde microplastics oplaaide en zijn al overgenomen door de FIFA en World Rugby en als zodanig aan hun handleidingen toegevoegd. CEN TR-17519 somt de meeste van deze maatregelen op.

Last but not least kan worden overwogen om regelmatig de microplastics te verwijderen die zich in het tapijt hebben opgehoopt. ESTC schat dat één vierkante meter kunstgras, tegen de tijd dat het verwijderd moet worden, ongeveer 500.000 microplasticdeeltjes kan bevatten.

Het stofzuigen van het tapijt kan helpen verspreiding daarvan te voorkomen. De Europese Commissie heeft inmiddels het initiatief van de textielindustrie aanvaard om als zelfregulerende oplossing 1 micron-filters in alle wasmachines te verplichten om zo vezelslijtage door kleding op te vangen. Het verplicht stofzuigen van kunstgras zou zeker kunnen helpen het probleem te beheersen. Gevraagd naar de aanbevolen frequentie, werd Sportvelden.info van insiders uit de branche te horen dat een frequentie van minimaal tweemaal per jaar ten zeerste wordt aanbevolen.

De toekomst?

Nadat de kunstgrasindustrie zich in 2016 realiseerde dat de Europese Commissie van mening was dat (secundaire) microplasticvervuiling door kunstgras problematisch is, is zij oplossingen en alternatieven gaan ontwikkelen. Inmiddels zijn er al meer organische infills en kunstgrasgarens (deels) uit biopolymeren zijn inmiddels al breed verkrijgbaar en er komt de komende jaren zeker nog meer.

Toch wordt ook voorgesteld om een kunstgrasveld hoe dan ook na 10 jaar verplicht te vervangen, ongeacht of men in staat is om de levensduur ervan te verlengen. Het argument dat daarbij wordt gemaakt is dat kunstgrasgarens na zes jaar gaan slijten en dat deze slijtage na tien jaar excessief zou worden. Door het tapijt op tijd te vervangen, wordt voorkomen dat dergelijke slijtage uiteindelijk in de natuur terechtkomt.

Het beperken van de levensduur van kunstgras tot maximaal tien jaar zou kunstgras voor sommigen financieel onhaalbaar kunnen maken. De sector is echter ook druk bezig met het ontwikkelen van concepten die de introductie van geheel nieuwe financieringsconcepten zouden kunnen betekenen.

Sportvelden.info zal deze ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen en waar mogelijk hierover berichten.

De problematiek omtrent secundaire microplasticvervuiling zal ook tijdens AMI’s Grass Yarn & Tufters forum aan bod komen. Deze vindt plaats in februari 2024 in Valencia.

Geef een reactie