Regeling uitzonderingen gewasbeschermingsmiddelen geactualiseerd

Verbod op chemie is weer van kracht

Vanaf komend weekend geldt een nieuwe Regeling Gebruik Gewasbeschermingsmiddelen voor Sportvelden.

De regeling beschrijft het wettelijke kader voor de werkwijze voor Integrated Pest Management (IPM) en verscheen gisteren in de Staatscourant.

De nieuwe regeling hanteert aangepaste tabellen met uitzonderingen en die weergeven welke middelen in noodgevallen nog gebruikt mogen worden.

Aan de pagina Sportgrasbeheer in de Kennisbank van de website www.sportinfrastructuur.nl is een infoblad over de nieuwe regelgeving geplaatst. Deze duidt de nieuwe tabellen.

Ook is er een factsheet beschikbaar, waarin de Juridische aspecten van pesticidegebruik uitgelegd worden. Rechten en plichten van gemeenten, van marktpartijen en van verenigingen bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen op grassportvelden staan er overzichtelijk in beschreven.

Geef een reactie