EC wil kind met het badwater weggooien

Spovelden.info begrijpt dat infills gemaakt van 100% biologisch afbreekbare polymeren hetzelfde lot te wachten staat als traditionele polymere infills als de Europese Commissie (EC) haar zin krijgt.

biologisch afbreekbaar kunstgras

Sportvelden.info begrijpt dat infills gemaakt van 100% biologisch afbreekbare polymeren hetzelfde lot te wachten staat als traditionele polymere infills als de Europese Commissie (EC) haar zin krijgt. Tenzij de EC aanvaardt dat het biodegradatiebeleid voor deze producten vergelijkbaar moet zijn met het beleid voor biologisch afbreekbare polymeren voor de land- en tuinbouwmarkt, zal ook de verkoop van biologisch afbreekbare polymere infills over zes jaar verboden zijn.

Van wat ons is verteld, heeft de Europese Commissie op 23 september besloten om op volle kracht door te gaan met haar voornemen om de verkoop van microplastics die opzettelijk worden toegevoegd, binnen zes jaar te verbieden.

Microplastics zijn polymeermaterialen waarvan ≥ 1% w/w deeltjes een afmetingen van tussen 1 nm ≤ x ≤ 5 mm hebben en die aan producten worden toegevoegd.

Hieronder vallen mogelijk ook producten die gemaakt zijn van biologisch afbreekbare polymeren en die worden toegepast in kunstgrassystemen. De EC is van plan om zulke strikte degradatieverwachtingen na te streven dat ze vrijwel onmogelijk kunnen worden waargemaakt.

Kunstgrasproducten gemaakt van biologisch afbreekbare polymeren zijn nieuw op de markt, maar worden door velen gezien als een mogelijke oplossing voor milieuvervuiling.

Oplossen met 90% of anders!

De achilleshiel voor biologisch afbreekbare producten is dat ze zijn ontworpen om ook de impact van vocht te weerstaan. Deze producten lossen over het algemeen alleen op wanneer ze in contact komen met micro-organismen die vooral in de bodem of in een biovergister voorkomen.

De Europese Commissie staat nu op het punt te beslissen dat biologisch afbreekbare polymeren binnen zes maanden nadat ze in water of binnen 24 maanden nadat ze in de bodem zijn terechtgekomen, voor 90% moeten zijn opgelost. De EC wijst erop dat de bescherming van het leven in zee voor hen altijd een belangrijke drijfveer is geweest om het verbod in te voeren.

Het beheersen van de degradatie in water zal moeilijk zijn, gezien de natte omstandigheden die de meeste kunstgrasvelden ervaren en de verwachting dat de infill minstens acht jaar meegaat.

De enige productcategorie die de EC wil uitsluiten van deze verwachting, zijn biopolymeren die worden gebruikt voor producten in de land- en tuinbouwmarkt. Hier zullen de afbraakcriteria gerelateerd zijn aan de functionele periode van het product.

Andere producten kunnen een soortgelijke aanpak aanvragen, mits ze kunnen aantonen dat ze uiteindelijk aan de afbraakeisen zullen voldoen. Leveranciers van biologisch afbreekbare producten voor kunstgras zouden deze route kunnen overwegen. De EC overweegt wil testmethoden hanteren om deze optie te monitoren, waarbij geen rekening wordt gehouden met de functionaliteit van biologisch afbreekbaar polymeer infill.

Geef een reactie