Verkoopverbod polymere infills een feit

Verschillende infills

De Europese Commissie heeft ingestemd met een verbod op de verkoop van polymere infills. Het verbod gaat vanaf 2031 in.

Het besluit moet de EC helpen om haar doel van 400.000 ton minder microplastic vervuiling in 2040 te halen. Dat doel lijkt het nu eenvoudig te kunnen halen omdat de EC van mening is dat infill voor kunstgrasvelden alleen al, goed is voor 16.000 ton micorplasticvervuiling per jaar.

Tegen het verbod is lange tijd geprotesteerd. Met name de Nederlandse, Duitse en Franse kunstgrasmarkt en industrie waren van mening dat beheersmaatregelen voldoende in staat zouden zijn microplasticvervuiling tegen te gaan.

De beheersmaatregelen vormen tegenwoordig standaard een onderdeel in het FIFA-handboek voor kunstgrasvelden.  

De EC ging voor een groot deel in die mening mee maar wees erop dat de kennis over en toepassing van die oplossingen in veel Europese landen nog altijd geen gemeengoed is. Om dat toch af te dwingen zag het zich dus genoodzaakt om verre gaande maatregelen te treffen.

Effectief betekent het verbod dat polymere infills vanaf 2031 niet meer aangeboden mogen worden. Velden met polymere infills die er op dat moment al liggen, mogen daar blijven. Pas wanneer het veld gerenoveerd gaat worden, moet ook de polymere infill verdwijnen.

Geef een reactie