BSNC vangt actualiteit

Tijdens het aankomende Congras-evenement van de BSNC zal onder andere stil staan bij de uitdagingen en mogelijkheden qua water. De branchevereniging heeft architect en product innovator Wilrik Kok bereid gevonden om professionals en vrijwilligers die bezig is met grassportvelden, toe te spreken.

Congras vindt jaar plaats op 20 maart. Als locatie is gekozen voor het stadion van N.E.C. Nijmegen. Eerder deze week schreven we al hoe zij hun grasteam (tijdelijk) uitbreiden.

Een van de keynotes zal over circulair waterbeheer en de verschillende klimaatopgaven gaan. Sportvelden.info schreef vorig jaar al dit artikel over dit onderwerp maar in zowel ons dossier voor Gras en Hybridevelden als ons dossier Water kunt u heel wat andere verhalen lezen.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden in verschillende omgevingen (sportaccommodatie, park, dierentuin) laat Wilrik Kok op 20 maart zien hoe veel meer met regenwater mogelijk is. Hoe dit vervolgens de kwaliteit van de leefomgeving verbetert en ook invloed heeft op de volksgezondheid. Het vraagt om het vermogen om na te denken buiten de grenzen van de eigen verantwoordelijkheden over wat je kunt betekenen voor partijen uit andere sectoren die met vergelijkbare vraagstukken te maken hebben. Vroeg beginnen en elkaar opzoeken.

Wanneer de ‘makers van sportaccommodaties’ en andere belanghebbenden zoals gemeenten, waterschappen en provincies vanaf de start nadenken over de uitdagingen voor (her)gebruik van regenwater van bijvoorbeeld de naastgelegen wijk of gebruiker, kunnen ze besluiten of ze gezamenlijk op kunnen trekken.

Zelfs als dit op het eerste gezicht onlogisch lijkt of dat het een project groter maakt dan nodig.

Met zijn pleidooi wil Wilrik vooral beleidsmakers en beheerders van sportaccommodaties handvatten bieden om samen te werken met mensen en organisaties die zich bezighouden met bijvoorbeeld natuurbehoud en natuurinclusief ontwerpen.

Want, door circulair waterbeheer zorgen we ervoor dat het (hemel)water niet verloren gaat. Wilrik Kok deelt op 20 maart inzichten met het publiek over hoe water in de publieke ruimte kan worden benut. En hoe de ‘makers van sportaccommodaties’, met andere stakeholders zoals gemeenten, waterschappen en provincies, de gezamenlijke belangen gaan inzien van regenwaterafvoer. Om dit later weer te benutten.

Meer informatie over conGRAS is te vinden via deze link.

Geef een reactie