In navolging van FIFA en World Rugby wordt nu ook in Nederland overwogen om de verificatie van de specs van de shockpad te verplichten. Dit om zowel de duurzaamheid van de mat als de veiligheid van de spelers te kunnen blijven garanderen.

Het FIFA-besluit omhelst de noodzaak om straks vast te stellen of de geïnstalleerde shockpad hetzelfde type is als degene die destijds is aangeboden voor de verplichtte laboratoriumkeuring. Die eis gaat in zodra de bijgewerkte FIFA eisen voor kunstgras worden gepubliceerd.

Nu de prijzen voor kwalitatieve foams wereldwijd stijgen, wil de Wereldvoetbalbond voorkomen dat installateurs zomaar naar een goedkopere maar onbekende kwaliteit shockpad kunnen grijpen. Die vrees is ingegeven nu fabrikanten uit met name Turkije en het Verre Oosten massaal hun producten promoten.

Voor de door FIFA geaccepteerde shockpads, hebben de fabrikanten zich vooral gericht op de performance en de garantie dat het die voor tenminste 20 jaar zal leveren. Het soms ontbreken van een optisch onderscheidend vermogen maakt dat sommige van deze producten kwetsbaar zijn voor een uitwisseling met een onbekend product.

De redactie van Sportvelden.info is bekend met tenminste één installatie in Nederland, waar dat is gebeurt.

Hoewel de kans bestaat dat de onbekende shockpad voldoet bij de oplevering, wordt gevreesd voor de performance op de lange duur. In het slechtste geval moet de toplaag voortijdig vervangen worden of vormt het veld op termijn een gezondheidsrisico.

Aanpak nog punt van discussie

Net als FIFA en World Rugby is ook het bevoegd gezag in Nederland het erover eens dat de shockpad zowel bijdraagt aan de sporttechnische eisen van het veld, als de veiligheid en comfort voor de spelers maar ook dat deze het slijtagegedrag van het kunstgras remt. Dat laatste wordt steeds actueler nu de autoriteiten microplasticvervuiling als gevolg van productslijtage, wil terugdringen.  

Daarom wordt nu bekeken hoe zo’n verificatie zou moeten plaatsvinden voordat de Programmaraad van het Kwaliteitszorgsysteem het plan kan goedkeuren.

Een groot struikelblok daarbij is dat sommige kunstgrassystemen voor voetbal op de Sportproductenlijst, een niet nader gespecificeerde shockpad gebruiken. Dat maakt een optische identificatie alleen, onvoldoende. Ook met het bepalen van het DNA van het materiaal, zal het niet zomaar lukken. De kwaliteit en duurzaamheid van de foam wordt bepaald door meer dan zomaar een mengsel van grondstoffen.

Hockey als voorbeeld

Mogelijk schuilt een oplossing voor voetbal in de methode die hockeybond KNHB gebruikt. Die committeert zich sinds dit jaar aan het kwaliteitsprogramma van de Internationale Hockeybond (FIH).

Naast de kunstgrasmat specificeert die óók de shockpad in het certificaat dat aan een goedgekeurd kunstgras hockeysysteem toegekend wordt. Dat vereist dus van de aanbieders of bouwers dat ze de specificaties van het door hen gebruikte product openbaren wanneer ze het veld aanbieden voor de verplichte laboratoriumtest.

Die gegevens stellen inspecteurs dan in staat om op locatie vast te stellen of onder het nieuwe of gerenoveerde kunstgras hockeyveld, de juiste shockpad gebruikt is.

Geef een reactie