Dure les voor De Enk Groen & Golf

De Rechtbank Gelderland heeft bepaald dat het weldegelijk De Enk Groen & Golf is die de voortijdige vervanging van de grasmat in het Gelredome moet betalen.

De ‘vernieuwers’ uit Renkum vroegen vorig jaar maart halsoverkop aan graszodenleverancier Hendriks Graszoden om de grasmat van het stadion in Arnhem te vervangen. Aanleiding daarvoor was de stevige kritiek die AS Roma trainer José Mourinho uitte na afloop van het Conference League duel tegen Vitesse.

“Ik kom al meer dan twintig jaar in Nederland en er zijn altijd mooie velden. Maar dit veld is ongelooflijk voor een land dat van mooi voetbal houdt,” zo foeterde de Portugees voor de camera’s.

Gezien een ingepland thuisduel slechts een paar dagen later, besloten De Enk en Hendriks Graszoden om de discussie over wie er aansprakelijk was, tot later te bewaren.

Levend product

Daar trapte De Enk af met de claim dat er in de oorspronkelijk mat, die er pas sinds de zomerstop lag, engerlingen zaten. Hendriks Graszoden counterde met de boodschap dat gras uit hetzelfde kweekveld elders wel goed was aangeslagen. Zij meende dat het slechte veld te wijten was aan de wijze van onderhoud. Volgens Hendriks Graszoden moest De Enk Groen & Golf dus gewoon bijna EU 80.000 voor het nieuwe veld betalen.

Beide partijen benaderden daarop verschillende experts met de vraag te oordelen over de staat van het oude veld.

Op basis van een DNA multiscan en nutriëntenonderzoek van Eurofins Agro oordeelde Bertus Carelse van B.A.S. dat het in de mat aan een aantal voedingsstoffen ontbrak die nodig zijn voor de groei van het gras. Ook oordeelde hij een hoge aanwezigheid van schimmels.  

Henk Vlug van Insect Consultancy bezocht het kweekveld en trof daar wat engerlingen aan. In zijn verslag schreef hij dat hij op kweekveld ‘geen schade constateerde en dat de achtergebleven graszoden in een goede conditie verkeerden’.

Daags erna bezocht Casper Paulussen van NibScanPro datzelfde kweekveld. Hij nam daar geen (in)directe schade door emelten of engerlingen waar maar aan de hand van toegezonden foto’s verklaarde Paulussen dat sprake is van een hoge emeltenactiviteit en aanwezigheid van engerlingen.

Volgens Paulussen is het mogelijk dat deze grasveldinsecten vanuit het kweekveld zijn meegekomen en kunnen deze tot schade aan de grasmat leiden.

Bovendien blijkt volgens hem uit het nutriëntenonderzoek dat Eurofins had opgemaakt, dat de bodem qua voeding (wel) goed in balans was. Hij meende dat het aannemelijk was dat er een ‘vitale grasmat’ heeft gelegen.

Vervolgens werd ook Sedgwick om een oordeel gevraagd. Op basis van gemaakte foto’s en de eerdere onderzoeken, kwam deze tot de conclusie dat het zeer aannemelijk is dat de grasmat emelten en engerlingen bevatte op het moment van levering en dat deze de schade aan de grasmat hebben veroorzaakt. Op grond van het schadebeeld is het volgens Sedgwick niet mogelijk dat de aanwezigheid van schimmels en slecht onderhoud door de oorzaken van de schade zijn geweest.

Tenslotte kwam ook DGP B.V. met een verklaring op basis van foto’s en videobeelden. Hun conclusie was dat de op die beelden zichtbare schade aan het gras zonder twijfel is ontstaan door de aanwezigheid van emelten en engerlingen. Dat de engerlingenactiviteit zo vroeg in het seizoen is opgemerkt is volgens Vorstenbosch verklaarbaar door de kunstmatig verhoogde temperatuur van de ondergrond.

Slechte vastlegging

Omdat De Enk bleef weigeren te betalen, ondanks het aanbod om de kostenpost voor De Enk tot EUR 40.000 te verlagen, kwam er een rechter aan te pas.

Die stelde onlangs vast dat de partijen vooraf géén overeenkomst hadden opgesteld of afspraak over de prijs hadden gemaakt. Daarmee kwam Hendriks Graszoden op achterstand.

Die wees de rechter er echter op dat eerst vastgesteld moet worden wat nu precies de oorzaak van die slechte mat was.

Dat daar eventueel engerlingen in zaten was, zo betoogde Hendriks Graszoden, niet per definitie problematisch. Gras is nu eenmaal ‘een levend product’ zo werd er beargumenteerd.

De rechter was het daar mee eens maar ondanks de input en conclusies van de zes eerder genoemde experts, oordeelde deze dat De Enk niet kon bewijzen dat er iets mis was met de oorspronkelijke mat.

Volgens de rechter spraken de geraadpleegde deskundigen elkaar tegen. Daarom kan niet verlangt worden dat de leverancier kosteloos de mat vervangt.

Bovendien, zo oordeelt de rechter nadat ook een laatste poging voor een minnelijke schikking was gestrand, is er sprake is van verrijking van de ene partij, en verarming van de andere partij.

De Enk Groen & Golf is daarom nu opgedragen om alsnog de grasmat te betalen. Ook moeten ze zowel de proceskosten als de kosten voor de advocaat van Hendriks Graszoden betalen.

Moraal van het verhaal

Het vastleggen van onderhoudsactiviteiten op (kunst)gras sportvelden is cruciaal. Wie de optie voor de inzet van gewasbeschermingsmiddelen open wil houden, moet kunnen aantonen dat deze alles in zijn of haar macht heeft gedaan om de mat op een preventieve en mechanische manier te onderhouden en dat het dus echt niet zonder de inzet van gewasbeschermingsmiddelen kan.

De uitspraak van de Rechtbank Gelderland maakt duidelijk dat ook bij een dispuut over de kwaliteit van een natuurproduct zoals gras, de hamvraag is: ‘maar wat heeft u nu precies aan activiteiten gedaan?’

Tenslotte meent ook de rechter dat het installeren van gras een verrijking is. Maar dan wel eentje die De Enk Groen & Golf een stuk armer maakt.

Geef een reactie