Nieuwe tools voor geintegreerd sportgrasbeheer

Wie slimmer, goedkoper en duurzamer sportgrasvelden wil beheren, kan voortaan terecht op de website www.sportinfrastructuur.nl. Aan de website is een speciale pagina toegevoegd met informatie, trainingen en hulpmiddelen om robuuste sportgrasvelden te bereiken.

Wie slimmer, goedkoper en duurzamer sportgrasvelden wil beheren, kan voortaan terecht op de website www.sportinfrastructuur.nl. Aan de website is een speciale pagina toegevoegd met informatie, trainingen en hulpmiddelen om robuuste sportgrasvelden te bereiken.

Geintegreerd sportgrasbeheer is niet nieuw maar blijkt voor veel partijen nog altijd onbekende materie te zijn. Dat blijkt uit dit artikel.

De Routekaart Verduurzaming Sport (voorheen Green Deal Sportvelden) heeft daarom besloten een aanvullende handleiding en hulpmiddelen samen te stellen. Behalve een uitleg en een keur aan formulieren, is die informatie nu ook gebundeld met een e-learning en een aantal informatieve videoclips.

Communicatie belangrijk

Bij geintegreerd sportgrasbeheer spelen zowel de communicatie als monitoring een grote rol. Communicatie omdat een robuust sportveld dat beter bestand is tegen de invloeden van klimaatverandering of gebruik, eigenlijk een verantwoordelijkheid van iedereen is. Behalve dat de beheerder en aannemer onderhoudswerkzaamheden uitvoeren, verwacht geintegreerd sportgrasbeheer dat bestuurders eerder bereid zijn een veld (tijdelijk) uit competitie of training te nemen om het gras rust te gunnen of tijd te geven om zich te herstellen, en dienen trainers een veld gespreider te gebruiken. Zij zouden daarvoor gebruik kunnen maken van de Pitch Protection Map die in dit artikel wordt besproken. Ook spelers kunnen een rol spelen: wanneer zij na afloop van een training of wedstrijd een paar minuten spenderen om de speelschade te herstellen, dan kan het gras onmiddellijk aan z’n herstel werken en hebben de beheerder of aannemer meer tijd om zich op andere problemen te richten.

Monitoring niet onderschatten

Een ander belangrijk aspect van geintegreerd sportgrasbeheer is het monitoren van het veld. Wanneer deze volgens een zorgvuldig samengesteld plan wordt onderhouden, dan helpt monitoren om tijdig problemen in kaart te brengen. De beheerder of aannemer kan zo proactief reageren en er naartoe werken dat onkruiden, ziekten of plagen geen kans krijgen om zich definitief in de mat te vestigen. Met deze aanpak wordt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen overbodig.

www.sportinfrastructuur.nl

Die informatie is nu in de Kennisbank van de website www.sportinfrastructuur.nl te vinden.

De website is voor gemeenten en accommodatiebeheerders geen onbekende. Het is hier waar ze hun accommodatie(componenten) moeten certificeren. De website is onderdeel van het Kwaliteitszorgsysteem (zoals hier besproken) en vervangt de Sportvloerenlijst.

Geef een reactie