Sportondergronden in Nationale Milieudatabase

De Nationale Milieudatabase zal binnenkort worden verrijkt met milieuprofielen voor sportondergronden van kunstgras. De database is een initiatief van de overheid en is bedoeld om duurzamer bouwen te stimuleren.

Alveosport shockpad voor non-infillvelden

De Nationale Milieudatabase zal binnenkort worden verrijkt met milieuprofielen voor sportondergronden van kunstgras. De database is een initiatief van de overheid en is bedoeld om duurzamer bouwen te stimuleren.

De zogenaamde Life cycle analyses worden opgesteld door testinstituten Kiwa ISA Sport en SGS, het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) en de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC).

De Nationale Milieudatabase (NMD) is een database waarin milieuprofielen van bouwmaterialen en -producten worden bijgehouden. De NMD bevat gegevens over de milieueffecten van deze materialen en producten gedurende hun hele levenscyclus, van winning van grondstoffen tot en met de verwerking van materialen aan het eind van hun levensduur. De database is ontwikkeld om bij te dragen aan duurzaam bouwen en het verminderen van de milieubelasting van gebouwen.

Milieu-impact

De overheid wil de milieuprofielen voor kunstgras sportvelden toevoegen omdat deze vaak worden gemaakt van materialen die niet biologisch afbreekbaar zijn en mogelijk schadelijk zijn voor het milieu. Daarnaast kunnen er bij de productie van kunstgras en bij het gebruik van de velden schadelijke stoffen vrijkomen, zoals zware metalen, weekmakers en oplosmiddelen.

Dit kan mogelijk leiden tot vervuiling van de bodem en het grondwater, wat weer gevolgen heeft voor de volksgezondheid en het milieu.

Duurzamere alternatieven

Door milieuprofielen van kunstgrasvelden op te nemen in de Nationale Milieudatabase wil de overheid inzicht verschaffen in de milieueffecten van kunstgras sportvelden en maatregelen nemen om deze effecten te verminderen. Zo kan er bijvoorbeeld worden gekeken naar duurzamere alternatieven voor de kunststoffen die worden gebruikt en naar manieren om de milieubelasting bij de productie en het gebruik van de velden te verminderen.

Uiteindelijk is de bedoeling dat de informatie ook beschikbaar komt in Dubocalc, zodat bijvoorbeeld bij een aanbesteding van een sportveld de milieu-impact kan worden berekend.

Afwijking van Europese ontwikkelingen?

Met het besluit om zelf life cycle analyses op te laten stellen, lijkt de Nederlandse overheid af te wijken van Europese ontwikkelingen. In 2020 wees de Europese Commissie namelijk de kunstgrasindustrie aan als één van vijf productgroepen waarvoor het een uniforme methode wil realiseren zodat de LCA van kunstgras kan worden geanalyseerd en worden vergeleken.

 De kunstgrasindustrie wordt daarbij vertegenwoordigd de ESTC, de EMEA Synthetic Turf Council en wordt begeleid door PRé Sustainability consultants. Aan dat project werken ook UEFA, Tarkett, TenCate Grass, Polytex, Re-Match en Sport & Leisure Group mee.

Geef een reactie