Handleiding Geïntegreerd Sportgrasbeheer steunt Handreiking

Vanaf april krijgen sportveldbeheerders ’n extra tool om sportvelden op ’n duurzame manier te beheren. De zogenaamde Handleiding Geïntegreerd Sportgrasbeheer zal hand in hand gaan met de Handreiking Pesticidenvrij Sportgrasbeheer.

Vanaf april krijgen sportveldbeheerders ’n extra tool om sportvelden op ’n duurzame manier te beheren. De zogenaamde Handleiding Geïntegreerd Sportgrasbeheer zal hand in hand gaan met de Handreiking Pesticidenvrij Sportgrasbeheer.

Dat laatste document is al begin 2020 gepubliceerd. Uit de Monitor milieuvriendelijk beheer van grassportvelden (Mulier Instituut 2021 en 2023) bleek echter dat circa driekwart van de gemeenten behoefte heeft aan ondersteuning bij de uitvoering van Integrated Pest Management (IPM) in het sportveldbeheer, zo motiveerden Koen Beelen namens NOC*NSF en auteur Ernst Bos de komst van de Handleiding.

Beelen en Bos bespraken de aankomende publicatie tijdens de Vakbeurs Sportaccommodaties die op 9 maart in Houten plaatsvond.

“Waar de Handreiking veel kennis bevat, bevat de aankomende Handleiding de informatie en concrete stappen om geïntegreerd sportgrasbeheer en IPM te doen,” zo verduidelijkte Bos.

Handzame informatie

Het ruim 40-pagina groot document bevat eenn stappenplan voor Geïntegreerd Sportgrasbeheer. Ook bespreekt het de verplichtingen die sinds 2014 van kracht zijn bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het document legt de lezer uit op welke wijze deze de noodzaak van bestrijden kan verminderen.

“Daarnaast bieden we nu hulpmiddelen om het veld te monitoren op kwaliteit en schadedrempels in kaart te brengen. Dat blijkt iets te zijn waar veel beheerders moeite mee hebben,” zo vulde Bos aan.

De Handleiding bevat ook diverse formulieren die die beheerders helpen om de kwaliteit van de grasmat in kaart te brengen.

Momenteel worden alle documenten afgewerkt. Vanaf april kunnen zowel de Handleiding Geïntegreerd Sportgrasbeheer als de ondersteunende praktische formulieren van een website worden gedownload. Zodra de URL bekend is, zal ook Sportvelden.info deze communiceren.  

Geef een reactie