‘Campus elders’ idee KNVB niet realistisch

Voetbalbond KNVB noemt een nieuwe campus elders in het land een serieuze optie nu de gemeente Zeist niet bereid is hun ambities te faciliteren. Het lijkt erop dat de bond alvast van is de premies van een WK in Saoedi Arabië uit te geven.

De KNVB heeft een duidelijk ambitie: het wil een groot toernooi winnen. Welk toernooi of met welk van haar teams, heeft het echter niet gespecificeerd.

Daarnaast stelt de bond dat het niet achterop wil lopen ten opzichte van buitenlandse voetbalbonden maar juist een voortrekker wil blijven in de internationale voetbalwereld. De bond doelt hierbij op haar proactieve houding bij het verbeteren van het speelveld.

Voorwaarden voor die ambities zijn echter dat het voetbal in Nederland naar een hoger niveau wordt getild, dat men de topsport ambitie blijft uitstralen en dat zoveel mogelijk van de nationale teams op één terrein worden samengebracht dat voorzien is van alle nieuwste topfaciliteiten.

Belangrijke rol velden

De KNVB meent dat de aanleg van minimaal vier extra voetbalvelden nu noodzakelijk is. Haar campus in de Zeister bossen heeft momenteel ‘slechts’ vijf wedstrijdvelden en één trainingsveld. Extra velden stelt de bond echter in staat om al haar teams op de campus te faciliteren. Nu moet het op piekmomenten haar jeugdteams op velden bij clubs in de omgeving onderbrengen. Ook zijn de vijf bestaande velden onvoldoende om haar sociaalmaatschappelijke ambities te realiseren. Omdat de bond juist een kruisbestuiving najaagt waarbij jeugdspelers dichterbij topspelers verblijven om zich zo een topsportbeleving eigen te maken, ‘werkt de afhankelijkheid van clubs in de omgeving belemmerend,’ zo stelt de KNVB in gebiedsvisie voor de campus.

Het College van B&W van de gemeente gaat daar echter niet in mee. Dat wil de aanleg van maximaal twee velden accepteren.

“Dat past niet bij de ambities die we hebben,” zegt bondsvoorzitter Just Spee daar nu over. “We zijn teleurgesteld dat het is vastgelopen. Wij achten twee extra velden onvoldoende om onze topsport en maatschappelijke ambities te realiseren voor de komende jaren. Vanuit onze strategische visie op de ontwikkeling van de KNVB Campus vinden we het noodzakelijk om minimaal vier extra voetbalvelden te hebben.”

Plan ingetrokken

Het verzoek om het bestemmingsplan te wijzigen is daarom nu door de KNVB ingetrokken. De bond beraadt zich nu over hoe het de komende 10 jaar de uitbreiding wel wil realiseren. In een verklaring noemt het de realisatie van een nieuwe campus elders, een reële optie.

Gezien het besluit om topvoetbal alleen nog maar op natuurgras te spelen, ontkomt de KNVB er dus niet aan om een minimaal 13 hectare groot stuk terrein te zoeken. Bij voorkeur eentje waar de topvoetballers op gezette tijden in alle rust en afzondering kunnen trainen.

Maar gezien de druk op beschikbare bouwgrond, lijkt dat vrijwel onmogelijk: waar in Nederland zal de bond voldoende plek vinden om zowel tien full-size voetbalvelden als alle ondersteunende faciliteiten te realiseren?

Daarbij gaat het om zowel hotel- en congresaccommodaties als een bondskantoor, indoorfaciliteiten, medische- en trainingsfaciliteiten maar ook onderdak voor de diverse innovatiepartners.

Ongetwijfeld zal plaatsing en successen op het WK 2026 (in Canada, de VS en Mexico), WK 2030 (Uruguay, Paraguay, Argentinië, Portugal en Spanje) maar bovenal het WK 2034, dat waarschijnlijk toegewezen wordt aan Saoedi-Arabië, veel inkomsten genereren. Toch blijft het, gezien de huidige tijdsgeest, opportuun om een campus elders na te streven.

Slecht signaal

Met dat idee geeft de voetbalbond ook een slecht signaal af naar zowel de Nederlandse als internationale sportveldenindustrie. Juist daar werkt men dag en nacht om de nog immer groeiende vraag naar veldcapaciteit, middels zowel financieel- als milieutechnisch duurzame velden te faciliteren.

De afgelopen jaren heeft het daarbij vooral kunstgras alle ruimte gegeven. Sinds kort krijgt ook natuurgras een impuls.

Tegelijkertijd roepen die laatste industrie al jaren dat de bond een verkeerde gebruiksnorm hanteert. Een gras voetbalveld kan niet 250 uur per jaar maar vele malen meer worden benut. Op de Nationale Grasdag werd vorige week een concept besproken waar inmiddels ruim 1.000 uur per jaar op gevoetbald wordt. Gezien de ontwikkeling van nieuwe technieken om grasvelden te ondersteunen en nieuwe visies op een beter sportgrasbeheer, zal het daar voorlopig zeker niet bij blijven.

Leren van de KNLTB

In plaats van te gaan onderzoeken of het gras buiten Zeist groener is, zou de voetbalbond er verstandig aan doen om haar eigen casus eerst eens met de verschillende sportveld(toe)leveranciers te bespreken.

Ongetwijfeld hebben die hun eigen ideeën over hoe de bond zelf haar eigen voetbalvelden nog beter kan benutten zonder in te boeten aan kwaliteit.

Daarnaast zou het ook eens een lichtje bij de tennisbond KNLTB kunnen opsteken. Hun traject voor een campus met zowel binnen- als buitenbanen, kantoren en ondersteunende faciliteiten, duurde bijna 15 jaar en kende diverse opties voordat besloten werd om een complex met een bestaande club in Amsterdam te delen en deze verder te verbeteren.

De KNLTB profiteerde daarbij van de nieuwste innovaties van de tennisbaanbouwers.

Dat de KNVB mee wil gaan in de vaart der volkeren, of zelfs het voortouw wil (blijven) nemen, valt te begrijpen. Dat het haar jeugdteams op nog vroegere leeftijd wil laten kennismaken met het leven van een topspeler, verdient ondersteuning. Maar als de bond daarbij blindstaart op het onmiddellijk implementeren van een totaal nieuwe oplossing, dan wekt het de indruk dat het niets geleerd heeft van de discussies die de afgelopen paar jaar zijn gaan spelen.

Geef een reactie