Nieuwe opleiding voor fieldmanagers (in spe)

IPC Groene Ruimte start dit najaar met een nieuwe opleiding voor terreinmeesters en sportveldbeheerders. De opleiding moet de opmaat zijn voor meer erkenning voor het vak, een betere beloning voor de specialisten en een borging van de kwaliteit.

IPC Groene ruimte komt met opleiding voor fieldmanager

IPC Groene Ruimte start dit najaar met een nieuwe opleiding voor terreinmeesters en sportveldbeheerders. De opleiding moet de opmaat zijn voor meer erkenning voor het vak, een betere beloning voor de specialisten en een borging van de kwaliteit.

Net als in vrijwel alle andere branches kent ook het vakgebied van sportveldenbeheer een schreeuwend tekort aan specialisten. “We hebben al langere tijd een code oranje binnen de sector: een te kort aan instroom van nieuw personeel,” zegt Sjaak Groen daarover. Samen met Wim van Vulpen van GreentoGrow en Johan van Apeldoorn van IPC Groene Ruimte trekt Groen de werkgroep Human Capital Turf Management van de branchevereniging BSNC.

“De opleiding zal bestaan uit zeven modules die tussen november 2022 en april 2024 worden aangeboden”

Liset van Pinxteren, IPC Groene Ruimte

Die werkgroep heeft drie belangrijke speerpunten geïdentificeerd:

  • Het imago van de beroepsbeoefenaar moet omhoog
  • Modern werkgeverschap moet de norm worden
  • De kwaliteit van opleidingen moet geborgd worden

Opleiding Fieldmanager

IPC Groene Ruimte heeft hier nu op ingehaakt door een nieuwe opleiding Fieldmanager te starten. “Die zal bestaan uit zeven modules die tussen november 2022 en april 2024 worden aangeboden,” zo licht Liset van Pinxteren van IPC Groene Ruimte toe. “Omdat we verwachten dat de deelnemers tijdens het groeiseizoen druk aan het werk zullen zijn, zullen de eerste vier modules nog voor maart 2023 behandeld worden. De overige drie modules plus een verdieping in het wettelijk kader waarmee men te maken krijgt, zullen dan vanaf najaar 2023 aan bod komen.”

De zeven modules behandelen de volgende aspecten:

  • Goed communiceren met verschillende stakeholders
  • Managen van natuurgras
  • Meten
  • Projectmanagement
  • Managen van kunstgras
  • Geldmanagement/budgetbeheer

Alle modules worden geëxamineerd en na positieve afronding ontvangen deelnemers een deelcertificaat waarin dat is vastgelegd

Deelcertificaat per module

De verschillende modules zullen verspreidt over 20 lesdagen worden gegeven door specialisten in het betreffende onderwerp. Alle modules worden geëxamineerd en na positieve afronding ontvangen deelnemers een deelcertificaat waarin dat is vastgelegd. Dit om in te spelen om de groeiende vraag naar bewijsstukken in aanbestedingen waarop werkgevers willen inschrijven. Werkgevers wiens medewerker(s) deelneemt of -nemen aan de opleiding, kunnen daardoor inschrijven op aanbestedingen waarvoor het inmiddels de (gedeeltelijk) gekwalificeerde medewerker(s) heeft.

Basisniveau vereist

Van deelnemers wordt verlangd dat ze al over enige kennis of ervaring beschikken. “Wij toetsen dat vooraf door met alle belangstellenden een intakegesprek te hebben,” zegt Van Pinxteren daarover. Zo zijn een bezit van de IPC Groene Module Gras en toplaag en de module Onderhoud kunstgrasvelden essentieel voor deelname. “We gaan daar niet specifiek om vragen, maar het heeft weinig zin voor de deelnemer en de groep wanneer iemand niet beschikt over de informatie die in de modules wordt behandeld. Het ontbreken van die kennis werkt alleen maar vertragend.” Behalve basiskennis wordt van de deelnemers ook verlangd dat ze kennis hebben van de Nederlandse taal en computervaardig zijn. De groepsgrote zal minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers zijn.

Geef een reactie