Editorial

Borstelen of raken

Wat is beter: borstelen of raken?

De meningen over of borstelen of juist het raken van kunstgrasvelden beter is, zijn verdeeld. Gerrit de Koe van de gemeente Amsterdam liet dankzij een subsidie van het ministerie van VWS de BSNC en de Noorweegse voetbalbond, onderzoeksinstituut ERCAT van de Universiteit van Gent deze materie onderzoeken. Nu liggen er wetenschappelijk onderbouwde uitkomsten maar de conclusies worden niet alom gedeeld.

Bigmow en Husqvarna Epos robotmaaiers

Autonome maairobots bekeken

Het maaien van sportvelden is één van de meest tijdrovende, weinig veeleisende maar vaakst terugkerende activiteit op een sportcomplex. Autonome maairobots kunnen dat vergemakkelijken en doen dat goedkoop. Ze vergen een lagere investering, stellen geen eisen en maken mankracht vrij. De twee grootste robots hebben elk hun eigen verschillen.