Voorstel infill-verbod geaccepteert

De landen van de EU hebben ingestemd met een voorstel om de verkoop van microplastics die opzettelijk aan producten worden toegevoegd, te beperken.

Verschillende infills

De landen van de EU hebben ingestemd met een voorstel om de verkoop van microplastics die opzettelijk aan producten worden toegevoegd, te beperken. Maar in plaats van de door het European Chemical Agency (ECHA) voorgestelde overgangsperiode van zes jaar voor polymere infill voor derde generatie kunstgras, is besloten om de industrie een respijtperiode van acht jaar te gunnen.

Het REACH-comité van de Europese Unie accepteerde de aanbeveling van het Europees Chemisch Agentschap (ECHA) in de laatste week van april.

Het Europees Parlement en de Raad krijgen nu drie maanden de tijd om over het voorstel te stemmen.

Voor een dergelijke stemming is een meerderheid van 55% van de Europese landen vereist. Deze 55% zou 65% van de bevolking in Europa moeten vertegenwoordigen. Na goedkeuring zal de verordening onmiddellijk in heel Europa in werking treden.

Het voorstel zal van toepassing zijn op alle polymere infill voor derde generatie kunstgras. Dit omvat SBR, EPDM en TPE waarvan de deeltjesgrootte kleiner is dan 5 mm.

Met het voorstel schat REACH dat de voorgestelde beperking gedurende voortkomt dat de komende 20 jaar ongeveer een half miljoen ton microplastics in het milieu terechtkomt.

Financieel zou dat een besparing van 19 miljard euro opleveren.

Geef een reactie