Bijdrage KZS en certificeringsfee verleden tijd

De kosten voor een officieel certificaat dat bevestigt dat een sportaccommodatie is goedgekeurd voor sportgebruik, worden voortaan niet meer in rekening gebracht.

De kosten voor een officieel certificaat dat bevestigt dat een sportaccommodatie is goedgekeurd voor sportgebruik, worden voortaan niet meer in rekening gebracht.

Jarenlang verstrekte NOC*NSF, namens de betrokken sportbond, een certificaat zodra een erkend instituut een sportaccommodatie officieel had goedgekeurd. Het certificaat verklaarde dat de sportaccommodatie aan de minimale kwaliteitscriteria voldeed en daarmee veilig en verantwoord gebruikt kon worden. Zonder dat certificaat mocht een accommodatie niet worden gebruikt voor wedstrijden die georganiseerd werden onder auspiciën van de betreffende sportbond.

De inkomsten uit die NOC*NSF hiermee genereerde waren een belangrijke inkomstenbron om procedures en processen van het Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en sportaccommodaties te bekostigen.

De introductie van een vernieuwd Kwaliteitszorgsysteem heeft er echter mede voor gezorgd dat NOC*NSF, de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), de grondleggers van dit systeem, andere inkomstenstromen zijn overeengekomen.

Vandaar dat het niet langer wenselijk geacht wordt om extra kosten te factureren.

Aanzienlijke besparing

De afschaffing zal gemeenten of clubs aanzienlijke financiele besparingen opleveren. Afhankelijk van de sportaccommodatie liepen de prijzen voor zo’n certificaat op van een paar honderd euro voor, bijvoorbeeld, tennisbanen tot EUR 1.000 per certificaat van een voetbalveld.

Aanvankelijk gold de certificering alleen voor nieuw aangelegde sportvloeren maar dat veranderde in 2018 met de komst van de KNVB-gebruikersnorm. Die stelt dat kunstgras voetbalvelden acht jaar na oplevering, jaarlijks gekeurd moeten worden. 

Daarmee werden de certificeringskosten voor veel gemeenten van een eenmalige, incidentele kostenpost opeens een jaarlijks terugkerende post. Die kon, naar gelang het aantal velden dat getest moest worden, aanzienlijk oplopen.

Daar is nu dus een einde aan gekomen.

Geef een reactie