Omdat wij als Vitagro, adviseur en leverancier zijn van onder andere bodemverbeteraars ,meststoffen en graszaden, ga ik hier dieper op de mogelijkheden in en hoe je gegarandeerd binnen 4 weken een gesloten grasmat kunt realiseren.

De opbouw van een hybride veld is over het algemeen zeer schraal. Dit zorgt voor een goede ontwatering waardoor er ook onder nattere omstandigheden gespeeld kan worden. De constructie bevat dus weinig organische stof om voeding stoffen vast te houden. Met ander woorden, ook de meststoffen spoelen gemakkelijk uit.

Om dit te voorkomen is het van belang om zeoliet in de bovenste laag ( -5 tot -12 cm) door te mengen. Vaak wordt dit niet gedaan omdat de hybride vezel of mat al veel geld kost. Maar dit is een slechte bezuiniging en hier kom je later in de onderhoud fase pas achter.

Zeoliet zorgt voor stabiliteit, kan vocht binden en vergroot het klei humus complex. De zeoliet is negatief geladen en kan de positief geladen nutriënten binden zodat ze niet kunnen uitspoelen. Let wel op dat je voor de juiste zeoliet kiest. Er is een landbouw versie die een Ph heeft van 8 a 9 maar die wil je niet in je sportveld. Een kwalitatief goede zeoliet heeft een PH van ca 5.5. Bij ons is dit de Bio Zero pro. Men moet rekening houden met ca 15m3 materiaal.

Verder adviseren wij vaak om na het inwerken van de zeoliet en vlak voor de inzaai een 400 kg bodem stimulant ( Bio Soil ) en een 400 kg start bemesting (Bio Pre seed 10-10-0+Humis zuren +10% zeoliet) toe te voegen.

Deze beide producten meng je met een kriebeltand licht door in het bovenste laagje vlak voor inzaai. De stimulant zorgt voor een boosd van het bodem leven. Dit is nodig omdat er door de vele grond bewerkingen weinig leven meer in zit. Vervolgens zorgt de combinatie van stikstof , fosfaat en de humus zuren voor snel en veel beworteling. Na 4 weken kun je dan het veld rollen en voor de eerste keer maaien.

Dan volg je dat gelijk op met een vervolg bemesting met 300 kg Bio Spring 18-3-3+10% zeoliet. Na 6-8 weken heb je dan een gesloten grasmat met een perfecte beworteling. Deze is dan na 10 weken ca 18-20 cm lang.

Het voordeel van deze snelle groei is dat de kans op onkruid groei minimaal is. Want waar gras staat kan geen onkruid groeien. De gebruikte materialen zijn van organische herkomst en zijn voorzien van een NL Greenlabel waarmee je kunt aantonen dat je duurzame producten hebt gebruikt.

Houd er wel rekening mee dat het onderhoud van een gras- hybride veld intensiever is als van een wetra- veld. Zo moet hij elk jaar behandeld worden met een topfield maker, er moet meer geveegd en geborsteld worden en wat zeer belangrijk is dat het doelgebied regelmatig geëgaliseerd moet worden. De kunstgras vezel moet tot aan de top gevuld blijven. Men moet voorkomen dat het bekende keepers gat ontstaat.

Daarnaast is het van belang om te voorkomen dat de toplaag vervet. Vaak gebruikt men daarvoor maaiers met opvang bakken. Deze velden worden aangelegd voor intensief gebruik dus je zult vaker moeten bemesten en vaker moet doorzaaien .Dus ja al met al vergt het veel meer onderhoud.
Er is ook nog een optie voor besparing op de water giften van dit soort schrale voetbal constructies.

De zeoliet is dus eigenlijk meer voor binding van nutriënten en stabiliteit, maar als je minder water ter beschikking hebt kunnen we ook nog Terracottem door de bodem mengen. Hiervoor gebruiken we ca 1 m3 Terracottem Turf en daarmee kunnen we ca 60 -80 m3 water binden die beschikbaar is om droge perioden te overbruggen.

Dit product zorgt ook voor een sterkere en diepere wortel ontwikkeling. Door middel van dit product kun je een droogte periode van ca 3 a 4 weken overbruggen. Dus ja je moet wel een keer beregenen maar veel minder en daarmee kun je dus duurzaam omgaan met water giften. Het product heeft een werkingsduur van ca 10-12 jaar.

Verder verzorgen wij ook bodemanalyses die wij gebruiken om u een gericht bemesting advies te kunnen verstrekken.

In overleg kunt u kiezen uit enkele duurzame opties nl;

  • Hars gecoate meststoffen die zorgen voor een geleidelijke afgifte van nutriënten en die de kans uitspoeling minimaliseren
  • Organisch minerale meststoffen met zeoliet voorzien van een NL Greenlabel A++.
  • 100 % organische meststoffen met veel organische stof en opgebouwd uit hoogwaardige eiwitten.
  • Of een combinatie van boven genoemde
    Met onze Bio Trio Lijn zien we een verbetering van het CN getal in de bodem waarmee we na enkele jaren een besparing op de stikstof gift weten te realiseren.

Wij als Vitagro begeleiden u in de overgang naar een duurzaam en milieu vriendelijk beheer van de sportvelden.

Heeft u vragen of interesse in onze producten dan kunt u altijd contact met ons opnemen of Bezoek onze website voor meer informatie

Ben Loman is productspecialist graszaden en meststoffen voor sportvelden, golfbanen en openbaar groen bij Vitagro

Geef een reactie