shockpad

De Programmaraad heeft afgesproken om voortaan de naam van de producent van de shockpad aan de handleidingen van voetbal, hockey en korfbal toe te voegen. Daarnaast dient er voortaan ook een foto van de betreffende shockpad in de declaratie te worden opgenomen. Die declaratie staat op de sportproductenlijst.

Met dat besluit biedt de Programmaraad kopers van kunstgrasvelden nu een betere mogelijkheid om zelf vast te stellen of zij ook daadwerkelijk het kunstgrassysteem krijgen dat in rekening gebracht wordt.

In dit artikel wordt uitgelegd waarom en hoe sportveldenbouwers zich soms aan die afspraak onttrekken. Op termijn kan de koper dan met een minder kwalitatief, meer-vervuilend of zelfs onveilig kunstgrasveld achterblijven.

Monster inleveren

Afgesproken is nu dat voor een lab-onderzoek een kwaliteit monster ingeleverd moet worden bij het onderzoeksinstituut. De sportveldenbouwer is voortaan ook verplicht de naam van de fabrikant van de shockpad aan het testinstituut te melden.

Het is nu dus niet langer mogelijk voor de bouwer om een generieke naam of eigen productnaam aan de shockpad te geven.

Betere identificatie

Het besluit van de Programmaraad is een eerste stap. Nu is het zaak voor shockpadfabrikanten om ervoor te zorgen dat hun product optisch uniek en herkenbaar is.

Daarnaast worden kopers aangeraden het initiatief in eigen hand te blijven houden. Er zijn namelijk ook verhalen bekend waarbij de sportveldenbouwer op locatie een monster van de ‘gebruikte’ shockpad aan de inspecteur overhandigde maar dat, bij nadere inspectie, niet bleek te kloppen.

Iets dergelijks kan als ‘misleiding’ worden beschouwd en biedt kansen voor een juridische zaak.

Het probleem van het gebruik van een andere shockpad bij de installatie dan vooraf was afgesproken, is zeker geen schering en inslag. Maar gezien de groeiende aandacht voor het milieu, de veiligheid van de spelers en de besteding van publiek geld, zijn de consequenties op termijn wel groter geworden.

Gezien haar rol als hoeder van de kwaliteit van de Nederlandse sportaccommodaties, wil de Programmaraad enige vorm van discussie voorkomen.

Geef een reactie