Scale-up toekomstbestendige sportvelden geformaliseerd

De gemeentes Amsterdam en Haarlem hebben het inkoop- en ontwikkelingsproces voor de ‘Scale-Up Toekomstbestendige sportvelden’ officieel geformaliseerd. De renovaties van de ruim 200 kunstgrasvelden die beide gemeenten tezamen de komende 10 jaar gaan uitvoeren en die moet gaan bijdragen aan een duurzame samenleving, gaat daarmee van start.

In de ‘Scale-Up Toekomstbestendige sportvelden’ vragen de gemeenten, samen met onderhoudsbedrijf SRO de industrie om een zo duurzaam mogelijk kunstgrasveld te ontwikkelen.

Met een volume van ruim 200 beoogde kunstgrasrenovaties in de komende 10 jaar, willen de partijen de innovatie binnen maximaal drie consortia van marktpartijen, aanjagen.

Het gaat bijvoorbeeld om velden die gemaakt zijn van circulaire materialen, om velden die bijdragen aan de energietransitie of om velden die de stad verkoelen.

Officieel bekrachtigd

De samenwerking werd vandaag officieel bekrachtigd. Wethouder Eva De Raadt van de gemeente Haarlem lichtte daarbij toe hoe haar gemeente de renovaties wil gaan aanpakken. “We hebben een speciale kansenkaart voor al onze sportaccommodaties gemaakt om inzichtelijk te maken op welke duurzaamheidsaspecten er vooruitgang geboekt kan worden,” zo vertelde ze de aanwezigen bij korfbalvereniging C.K.V. Rapid.

Daar worden de renovatie van de korfbalvelden aangegrepen om kunstgrasvelden te bouwen die straks helpen de omgeving juist te verkoelen. Ook moet de herinrichting van de directe omgeving van de velden, de biodiversiteit aanjagen.

De gemeente Amsterdam wil het project juist aangrijpen om zowel de diverse duurzaamheidsdoelstellingen als ook de groeiende vraag naar intensiever te gebruiken sportaccommodaties in de stad mogelijk te maken.

“Kunstgras is ook een manier om het aanbod van de vereniging betaalbaar te houden,” zei wethouder Sofyan Mbarki daarover.

Internationale uitrol

Voor dit project hebben de gemeenten een Europese subsidie ontvangen vanuit het LIFE programma. De LIFE-subsidie zorgt ervoor dat dit aanbestedingstraject verder ontwikkeld, onderzocht en verspreid kan worden. Diverse gemeenten in Europa volgen de ontwikkelingen in Nederland daarom aandachtig om.

Een concept dat Haarlem en/of Amsterdam omarmen, zal namelijk automatisch bij hen onder de aandacht worden gebracht.

Geef een reactie