‘Eén op de drie gecontroleerde biociden niet-conform bevonden’

Algen op kunstgras

Bij een handhavingsproject door heel de Europese Unie zijn in biociden ongeveer 60 werkzame stoffen aangetroffen die niet zijn toegestaan op de EU-, EER- en Zwitserse markt. Eén op de drie gecontroleerde producten voldeed niet aan minimaal één van de gecontroleerde wettelijke eisen.

In sommige landen wordt geadverteerd dat biociden een oplossing zijn om algen op biologisch verantwoorde manier van kunstgrasoppervlakken te verwijderen.

Volgens het Europees Chemisch Agentschap (ECHA) hebben de nationale handhavingsautoriteiten in 29 landen in 2022 meer dan 3 500 biociden gecontroleerd. Het is niet duidelijk of het hierbij ook gaat om producten die voor gebruik op kunstgras worden geadverteerd.

In totaal voldeed 37% van de gecontroleerde biociden niet aan ten minste één van de gecontroleerde wettelijke eisen. Waar nodig omvatten de controles ook de chemische analyse van biociden.

Niet in overeenstemming met fundamentele vereisten

18% van de producten die de autoriteiten controleerden, voldeed niet aan de fundamentele eisen die van invloed zijn op het veilige gebruik ervan. In de meeste gevallen ontbrak een producttoelating of waren er niet-toegestane werkzame stoffen in opgenomen. De meeste biociden met een dergelijke grote niet-naleving waren desinfecterende middelen, insecticiden en insectenwerende middelen/lokmiddelen.

Inspecteurs troffen ongeveer 60 werkzame stoffen aan die niet zijn toegestaan in deze producten. Alle producten die geen vergunning hadden of niet-toegestane werkzame stoffen bevatten, werden van de markt gehaald. In sommige gevallen werden strafrechtelijke klachten of boetes opgelegd.

De resterende 19% van de niet-conforme producten bleken kleine tekortkomingen te vertonen die geen invloed hadden op het veilige gebruik. Een voorbeeld hiervan is ontbrekende contactgegevens van de leverancier. In deze gevallen gaven de nationale handhavingsautoriteiten advies of administratieve bevelen.

Onjuiste etikettering

Er werd veel niet-naleving vastgesteld bij desinfectiemiddelen die aan consumenten werden verkocht. Van de bijna 1 900 gecontroleerde ontsmettingsmiddelen (14 %) bleken 265 ontsmettingsmiddelen niet-conform. Dit omvatte ernstige tekortkomingen in de naleving, zoals het ontbreken van autorisatie of onjuiste etikettering, die doorgaans leidden tot het uit de handel nemen van de ontsmettingsmiddelen.

Geef een reactie