De gemeentes Haarlem en Amsterdam hebben de stap genomen om samen de renovatie van zo’n 250 kunstgrasvelden aan te besteden. Die renovaties moeten ‘Toekomstbestendige kunstgrasvelden’ opleveren. Wat de gemeente Haarlem daaronder verstaat, wordt langzaam duidelijk.

Zo vond de ondertekening van de overeenkomst met Amsterdam, medio december, plaats op het complex van korfbalvereniging H.K.C. Haarlem. Daar worden op dit moment drie nieuwe korfbalvelden gerealiseerd. “’s Zomers hebben de nabijgelegen woningen en school veel last last van hittestress. De waterberging onder het veld, moet helpen de zomerse temperatuur op een natuurlijke wijze te koelen,” sprak Wethouder Eva De Raadt bij de ondertekening.

Hetzelfde concept zal ook toegepast gaan worden onder het nieuwe kunstgras voetbalveld voor SV Geel-Wit ’20. De tijdelijke opslag van hemelwater moet ook helpen om bij hevige neerslag, het riool te ontlasten.

Het nieuwe veld van SV Geel-Wit ’20 wordt ingestrooid met een combinatie van kurk-olijfpitten als infill.

Onlangs werd bekend dat de gemeente onder het veld van rugbyclub RFC Haarlem juist een warmte-koude opslag wil realiseren. Het opgeslagen warme water kan dan ’s winters benut worden om de accommodatie te verwarmen.

In Zwolle wordt al met zo’n oplossing geexperimenteerd.

Laaghangend fruit

Qua innovatie zijn de gekozen oplossingen ‘laaghangend fruit’. Waterberging en energievastlegging middels kunstgrasvelden worden inmiddels al een aantal jaren toegepast. Voor compleet nieuwe innovaties proberen de gemeenten samen met de markt te werken.

Onze berichtgeving daarover hebben we gebundeld in het dossier: Scale up Toekomstbestendige kunstgrasvelden.

Geef een reactie