De nieuwe grasgids is uit

De 2022 editie van de Grasgids is gepubliceerd. Behalve een overzicht van de beste rassen voor zowel sport als landscaping, bevat de Grasgids voortaan ook een overzicht van de beste tetraploïd rassen.

De Grasgids is al jaar en dag het overzicht van het allerbeste van wat de Nederlandse veredelaars op grasgebied kunnen bieden. De selectiecriteria die in Nederland worden gehanteerd, liggen hoger dan de ons omringende landen voor vergelijkbare overzichten hanteren.

Het kwaliteitsdocument komt jaarlijks tot stand door de verschillende rassen op diverse aspecten en bij verschillende proefstations langdurig te testen. Daarbij wordt vooral de betredingstolerantie (voor sport) en uitstraling en ziektetolerantie (voor landscaping) bekeken. Nieuwe rassen worden pas toegevoegd wanneer ze zich met de beste kunnen meten. Om de hoge kwaliteit te waarborgen en verder te stimuleren, wordt eenzelfde aantal maar met lagere scores, langzaam uit dezelfde lijst gefaseerd. Op die manier presenteert de Grasgids altijd het allerbeste wat de Nederlandse veredelaars bieden.

Tetraploïd toegevoegd

Vanaf dit jaar zijn, naast de bekende veldbeemdgrassen, roodzwenk-  en hardzwenkgrassen, schapegras, gewoon struisgras en wit struisgras en het Engels raaigras diploïd nu ook Engels raaigras tetraploïd toegevoegd. Deze rassen moeten de benchmark gaan zetten voor toekomstige ontwikkelingen. Tetraploïd rassen kenmerken zich doordat ze verhoudingsgewijs meer celinhoud dan celwand hebben. Omdat deze rassen daarom wezenlijk anders zijn dan de rassen die al jarenlang in de Grasgids verschijnen, mogen hun resultaten uit het Cultuur- en Gebruikswaarde Onderzoek (CGO) niet één-op-één met de overige rassen worden vergeleken. Vandaar dat ervoor gekozen is om de resultaten van deze rassen in een aparte tabel weer te geven.

De Grasgids is een gratis kwaliteitsoverzicht dat wordt samengesteld door Plantum, de branchevereniging voor de sector zaden en jonge planten. Plantum werkt daarbij volgens zorgvuldig opgestelde protocollen en met gerespecteerde partners. Zo wordt voor het testen en onderzoeken van de kwaliteit van grassen en rassen, onder meer, samengewerkt met Wageningen Universiteit.

De nieuwe Grasgids kan hier gratis worden gedownload.

Geef een reactie