Eigenaren van sportaccommodaties zijn vanaf 1 mei verplicht om certificaten te bezitten die zijn afgegeven door het Kwaliteitszorgsysteem Sportaccommodaties (KZS). Zonder zo’n certificaat is het officieel niet toegestaan om van het betreffende onderdeel gebruik te maken. Zonder zo’n certificaat is bij een eventuele rechtszaak, de eigenaar al snel aansprakelijk.

Het Kwaliteitszorgsysteem Sportaccommodaties is het certificeringsysteem van de Vereniging Sport en Gemeenten en sportkoepel NOC*NSF. Die laatste heeft de taak om de hoge kwaliteit van de Nederlandse sportinfrastructuur te bewaken.   

Testinstituten die in Nederland de kwaliteit van, bijvoorbeeld, kunstgrasvelden willen vaststellen, dienen daarvoor een overeenkomst met NOC*NSF aan te gaan.

Versnippering tegengaan

Ondanks de hoge kwaliteit van de Nederlandse sportaccommodaties, zijn een aantal belangrijke aspecten de afgelopen jaren wat uit het oog geraakt. Met de introductie van het KZS 2.0 worden de touwtjes weer wat aangetrokken. De laatste ontwikkeling is de verplichting om vanaf 1 mei alleen nog maar certificaten vanuit het KZS te omarmen. Dit om een (mogelijke) wildgroei van certificaten tegen te gaan.

Een certificaat wordt verstrekt wanneer een baan of veld de verplichtte opleveringskeuring heeft doorstaan. De te keuren aspecten en normen waaraan moet worden voldaan, blijven onveranderd.

Accommodatie eigenaren die géén account hebben op het KZS, betalen vanaf 1 mei een bedrag voor elk te ontvangen certificaat. Zo’n certificaat dient aanwezig te zijn voor elke tennisbaan of sportveld dat officieel wordt gebruikt en vrijwaart de eigenaar van het veld of baan, in grote mate, van aansprakelijkheid in het geval van een geschil waarin de veiligheid of functionaliteit van het veld of baan, ter discussie staat.

Geef een reactie