KNVB wil slimme veldbelijning

De KNVB nodigt de markt uit voor oplossingen waarbij sportvelden snel van belijning worden voorzien maar ook snel kunnen verdwijnen. De oplossingen moeten het multifunctioneel gebruik van velden stimuleren.

KNVB wil slimme veldbelijning

De KNVB nodigt de markt uit voor oplossingen waarbij sportvelden snel van belijning worden voorzien maar ook snel kunnen verdwijnen. De oplossingen moeten het multifunctioneel gebruik van velden stimuleren.

De wens voor dergelijke oplossingen leeft al heel lang bij bonden en gemeenten. De spelreglementen van de meeste sporten staan namelijk niet toe dat op een hoofdveld of stadionveld de belijning voor een andere sport, of variant op het spel, zichtbaar is. Dat beperkt een groot aantal clubs en gemeenten om maximaal rendement te halen uit hun investering.

“Het ideaalbeeld van sportbonden en gemeenten is om een sportveld te hebben waar de lijnen voor een sport in een oogwenk zichtbaar worden of verdwijnen. In dat geval hoeft de club of gemeente niet langer voor meerdere sporten in aparte velden met belijning te investeren maar volstaat het hebben van een groot oppervlak van de betreffende ondergrond waar, dankzij interactieve belijning, meerdere sporten of teams op kunnen spelen. Belangrijk is daarbij natuurlijk wel dat dat oppervlak voldoet aan de eisen zoals die in het Kwaliteitszorgsysteem zijn vastgelegd,” zo motiveert KNVB Adviseur Accommodatie, Patrick Balemans, de uitvraag.

“Het ideaalbeeld van sportbonden en gemeenten is om een sportveld te hebben waar de lijnen voor een sport in een oogwenk zichtbaar worden of verdwijnen”

Patrick Balemans, KNVB

“Nu worden clubs van verschillende sporten soms belemmert om dezelfde accommodatie te delen waardoor er dus in tenminste twee velden moet worden geïnvesteerd. De kans is daarbij groot dat beide velden daarbij niet volledig worden benut. Ook dwingt het verengingen tot improviseren bij het uitzetten van de belijning voor jeugdwedstrijden waarbij gebruik wordt gemaakt van een kleiner veld.”

Idee moet druk vermijden

Nu de overheid naarstig op zoek is naar bouwruimte om de komende jaren voldoende woonruimte te realiseren, verwachten de bonden dat de druk op de sportvelden alleen maar zal toenemen.

“Als we dankzij deze oplossingen ruimte en sportvelden beter en maximaal kunnen benutten, dan halen we meer rendement uit de investering. Daarnaast kunnen een aantal clubs of gemeenten dan af met minder velden.”

De uitvraag geldt voor zowel gras als kunstgrasvelden.

“We verwachten ook dat de automatische belijning zal helpen een homogenere betreding van het veld te stimuleren door die plekken waarvan je weet dat die intensief gebruikt zullen worden, continue te rouleren op het veld. Denk bijvoorbeeld aan het concentreren van een bepaalde training op een plek waar doorgaans niet zo vaak wordt gespeeld.” Wanneer dat kan worden gerealiseerd, zal dat ook een positieve invloed op het veldonderhoud en de kosten daarvan kunnen hebben.

Hoe sneller hoe beter

Door belijning over te schilderen met een groene verf is het nu al mogelijk om lijnen van een veld te doen verdwijnen. In dit artikel leest u hoe het belijningsrobots slechts 20 minuten vergt om een voetbalveld te belijnen. “Dat is zeker een optie, maar als het verwijderen van de lijn 20 minuten vergt waarna je ook een aantal minuten nodig hebt om nieuwe lijnen te trekken, dan beschouw ik dat als een tussenoplossing. Vanwege de hoge druk om sportvelden tijdens het weekend de hele dag door te gebruiken, zou het veel mooier zijn wanneer dat verdwijnen van de oude lijnen en verschijnen van de nieuwe, vrijwel onmiddellijk gebeurt.”

Hoe dat gebeurt is iets waar de KNVB nu de markt uitnodigt om met oplossingen te komen.

“Het is technisch gezien nu al mogelijk om logo’s of reclame-uitingen op een veld te projecteren. Waarom zou dat voor lijnen niet kunnen?” zo vraagt Balemans zich openlijk af. Ook merkt hij op dat de kunstgrasindustrie jaren geleden al met het idee speelde om kunstgrasvezels van microchips te voorzien die deze, bijvoorbeeld, een bepaalde kleur konden geven.

“Wij nodigen iedereen uit om mee te denken en om de ideeën samen met de KNVB verder uit te werken.”

Belangstellenden hiervoor kunnen zich tot eind augustus aanmelden. Meer informatie kunt u hier vinden.

Geef een reactie