Grasconditie vaststellen met slechts één apparaat

De Labosport Redbox stelt in een actie objectief en consistent de dichtheid en kleur van grasvelden vast. Het lichtgewicht en eenvoudig te bedienen apparaat verbetert de ergonomie van het testen en is op elk grasveld effectief.

De Labosport Redbox test meerdere aspecten van een veld in een keer

De Labosport Redbox stelt in een actie objectief en consistent de dichtheid en kleur van grasoppervlakken vast. Het lichtgewicht en eenvoudig te bedienen apparaat verbetert de ergonomie van het testen en is op elk grasveld effectief. Alle verzamelde numerieke en visuele gegevens worden in één map opgeslagen en kunnen via een app of klantspecifiek dashboard door de klant worden ingezien.

De Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) voor grasdichtheid en graskleur geeft een beeld van de gezondheidstoestand van zowel de grasplant als het grasveld. Een gezond speelveld draagt bij aan de spelervaring, vermindert het risico op blessures en biedt toeschouwers een aantrekkelijkere en vermakelijkere wedstrijd. Een gezond grasveld vereist minder onderhoud en is niet afhankelijk van meststoffen of pesticiden om het in onberispelijke staat te blijven of om het vrij te houden van ongedierte of ziektes.

Drie tests geïntegreerd in één
De procedures voor het uitvoeren van de verplichte veldtests staan beschreven in de verschillende documenten die de bonden verstrekken. Meer informatie over die van de KNVB kunt u hier vinden. Hoewel de meeste van hen dezelfde beoordelingsprocedures volgen, is de uitkomst sterk afhankelijk van de subjectieve beoordeling door de testtechnicus. Het vaststellen van NDVI, grasdichtheid en graskleur wordt momenteel gedaan door middel van drie verschillende beoordelingen die elk hun eigen testapparaat en tijd vergen. Dit maakt het testproces veeleisend en tijdrovend.

De Labosport Redbox versnelt het proces en levert objectieve en herhaalbare resultaten. De doos meet 26 x 26 x 35 cm en weegt ongeveer 2 kg. Het bevat een optische sensor en camera die met één druk op de knop tegelijkertijd alle benodigde gegevens vastlegt. Elke keer dat een test wordt uitgevoerd, wordt een oppervlak van 30 x 20 cm beoordeeld. “De optische sensor meet de NDVI door lichtgolven in het rode en nabij-infrarode deel van het spectrum te genereren en de fotodiode vangt vervolgens de gereflecteerde golven op en vertaalt de invoer naar metingen”, legt Arnaud Madier, een natuurgrastechnicus bij Labosport uit. De gereflecteerde lichtgolven geven de fotosynthetisch actieve biomassa van de plant aan, wat op zijn beurt een indicatie is van de groei die de plant doormaakt. De technologie is gebaseerd op de voordelen van draagbare apparaten die momenteel over de hele wereld worden gebruikt. “De Redbox heeft als bijkomend voordeel dat metingen die worden gedaan stabieler zijn en altijd vanaf dezelfde afstand worden gemeten, wat zal bijdragen aan de herhaalbaarheid van de resultaten”, zo vult Madier aan. Om de kleur en dichtheid van de vegetatie vast te stellen, maakt de camera in de doos bijna-infrarood (NIR)-opnames die de transmissie en absorptie door de grasplant weergeven. Ook maakt het rode en echte kleurenfoto’s om de gezondheidstoestand vast te stellen (meer hierover leest u onderaan dit artikel). De foto’s worden opgeslagen in JPEG-formaat. “Met de camera en sensor stevig en strategisch in de doos gepositioneerd, zijn de tools ongevoelig voor externe invloeden of variaties in meetomstandigheden bij het verzamelen van foto’s en gegevens”, voegt Madier toe. Alle gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd door een mini-pc met geïntegreerde verwerkingssoftware. “Omdat de doos het veld bedekt, wordt de beeldkwaliteit niet beïnvloed door de helderheid van de zon of wolken tijdens een bewolkte dag, dus je krijgt een beter beeld van de ware kleur van het gras.” De Redbox wordt geactiveerd aan het begin van de testsessie en telkens dat de knop wordt ingedrukt, worden de gegevens vastgelegd. Dit verbetert de ergonomie van de testsessie voor de technicus, omdat deze niet langer meerdere testapparatuur bij zich hoeft te hebben. Met alle gegevens opgeslagen in RAM en verzameld in één map voor elke sessie, kan het ook snel worden uitgepakt via een USB-verbinding.

Gegevensgestuurd onderhoud mogelijk maken
Grastechnici van de verschillende Labosport-vestigingen en aangesloten bedrijven over de hele wereld zullen de Redbox vanaf dit jaar gebruiken om de grasconditie vast te stellen van bijvoorbeeld voetbal- en rugby(stadion)velden, cricket-ovals, renbanen en golfgreens. Het kan ook worden gebruikt door individuele grasbeheerbedrijven. “Als je het op een methodologische en herhaalde manier gebruikt, kun je de basisprincipes vaststellen, zoals de voedingsstatus van de plant. De gegevens helpen je om de voeding af te stemmen en om vast te stellen wanneer het het juiste moment is om weer te bemesten”, zegt Alex Glasgow van het New Zealand Sports Turf Institute. De objectieve meting van de nutriëntenstatus moet helpen om verspilling of overmatige toediening van nutriënten tot een minimum te beperken en te voldoen aan de wettelijke vereisten. “In de meeste landen moet je een nutriëntenbeheerplan hebben. De objectieve gegevens die door de Redbox worden verkregen, bewijzen waarom je meststoffen toevoegt, met name stikstof”, adviseert hij. Glasgow merkt op dat de ideale band voor de stikstofstatus erg smal is, en dat nauwkeurige gegevens daarom belangrijk zijn voor het nemen van relevante beslissingen. “Als je heel goed begrijpt hoe de stikstofstatus van de plant verandert en je bent goed in het managen om een optimale plantgezondheid te behouden, dan verklein je de kans op ziektes. Als de stikstofstatus te hoog is, ben je vatbaar voor een ziekte en omgekeerd, als het stikstofgehalte te laag is, ben je vatbaar voor andere ziekten.

Zowel voortgang als achteruitgang monitoren
Het produceren van een gezond grasveld is een puzzel met meerdere stukken en de Redbox levert een grote bijdrage door verschillende stukjes in één te combineren. “Hoe meer informatie je hebt over de variabelen die je kunt controleren, hoe beter het veld waarschijnlijk zal presteren”, merkt Glasgow op. Bij nieuw aangelegde velden wil men altijd weten of de zaken op schema liggen om op het gewenste moment gebruiksklaar te zijn. De Redbox-gegevens houden de voortgang nauwkeurig bij en voorspellen de datum waarop volledige dekking zal worden bereikt. Het kennen van de toestand van de graszode zal vooral nuttig zijn voor stadions met schaduw. “Het zal het mogelijk maken om het graszodepatroon tijdens de wintermaanden in kaart te brengen,” zo merkt Glasgow op. “Door in kaart te brengen hoe die veranderingen naarmate het seizoen vordert, wordt vastgesteld of het nodig is om het gebruik te gaan beperken om ervoor te zorgen dat een geschikte graszode het hele seizoen door wordt gevoerd. “De objectieve gegevens die Redbox verkrijgt, zullen het gemakkelijker maken om stadionmanagers uit te leggen waarom het nodig is om het gebruik te beperken of om meer uitgaven dan normaal te rechtvaardigen om schade aan het veld te herstellen.”

Een proactieve reactie
Aangezien winterse omstandigheden een grasmat flink kunnen beschadigen, helpt een goed begrip van de toestand in die tijd van het jaar ervoor te zorgen dat je aan het einde van het sportseizoen, wanneer het uiteindelijke resultaat voor de teams wordt bepaald, een goed presterend veld hebt. “De combinatie van koude temperaturen en lagere niveaus van natuurlijk licht die we hier in Nieuw-Zeeland en in de meeste Europese landen ervaren, heeft tot gevolg dat de toestand van het veld in die tijd van het jaar achteruitgaat”, zegt de technisch directeur Agronomie van de New Zeeland Sports Turf Institute. “Winterschaduw is een groot probleem dat iedereen kent, maar het is vaak moeilijk om het management te overtuigen om de juiste actie te ondernemen.” Charles Henderson van PSD Agronomie in het VK ivoegt daar aan toe. “De mogelijkheid om de grasmatdichtheid of grondblootstelling nauwkeurig in kaart te brengen en om objectieve gegevens over de gezondheid ervan te hebben, zal een groot voordeel zijn voor professionele fieldmanagers en greenkeepers om bewustzijn bij het management te creëren.”

Naast het kunnen reageren op extreem weer, ziet Mathieu Léon van Labosport India nog een ander voordeel dat de Redbox zal opleveren. “Het zal zeker helpen om het gebruik van water, pesticiden en kunstmest te beheersen. De eerste wordt wereldwijd steeds meer een schaars goed, terwijl meststoffen in deze regio erg duur zijn geworden. De gegevens zullen helpen om de behoefte hieraan in evenwicht te brengen, terwijl ze omgaan met de druk van het hosten van spraakmakende games.”

Aantrekkelijk voor toekomstige generaties
Mathieu Léon meent dat de Redbox ook van toegevoegde waarde zal zijn bij de samenstelling van het onderhoudsteam. “Degenen die besluiten de Redbox te gebruiken om hun eigen beoordeling te doen, kunnen nu de daadwerkelijke veldbeoordelingsactiviteit overdragen aan een minder ervaren medewerker, waardoor de hoogopgeleide en ervaren terreinbeheerder of greenkeeper meer tijd heeft voor diens specialisme. Deze persoon kan nu meer tijd besteden aan het analyseren van gegevens, het maken van historische vergelijkingen en het matchen van de benodigde acties met de middelen, evenals het identificeren van de meest geschikte periode om de activiteit uit te voeren.” Mathieu Léon is van mening dat een meer gegevensgestuurde onderhoudsaanpak ook nieuwe mensen zal verleiden voor het vak van fieldmanager of greenkeeper waardoor de druk die de kleine groep zeer ervaren grasverzorgingstechnici ervaart, wordt verlicht. “Vooral de jongere generatie gebruikt graag data om verbeteringen door te voeren. Wat ze missen aan ervaring of ‘gevoel’, zullen ze goedmaken door problemen snel te identificeren en de juiste aanpak hiervoor af te stemmen. De eenvoud van het gebruik, de nauwkeurigheid van de beoordelingen en de herhaalbaarheid van metingen maken de Labosport Redbox een essentieel hulpmiddel om een gezond grasveld te bereiken, ongeacht de druk die het terreinbeheerteam ervaart.

Wat graskleur onthult
De kleur van het gras is de eerste visuele indicator van de gezondheidstoestand van de plant. Het communiceert de omgevingsomstandigheden die het gras ervaart, bijvoorbeeld hoeveel zonlicht en regen het krijgt en wat de kwaliteit van de bodem is. Verschillende grassoorten hebben verschillende kleuren en de kleur van het gras kan door het jaar heen iets veranderen maar zolang de plant gezond is, moet de kleur uniform en aanhoudend zijn en zal het gras er ook glanzend uitzien. Omgekeerd zal een lijdende plant een heterogene en zwakke kleur vertonen.

Grassen voor sportvelden produceren veel chlorofyl dat het licht absorbeert dat nodig is om fotosynthese te laten plaatsvinden. Het chlorofyl geeft het gras de donkergroene kleur waar vaak naar wordt gezocht. Wanneer het gras in de lente of zomer veel zon krijgt, kan het zelfs een donkerdere groene kleur krijgen. Gras dat niet meer de juiste voedingsstoffen uit de bodem kan halen, zal minder bladgroen produceren en geelachtig worden. Dit kan ook gebeuren als het gras te veel water krijgt. Gras dat onder water staat, zal vaak een blauwgroene kleur aannemen voordat het vervaagt naar een geelbruine kleur.

De aanwezigheid van een rode of paarse tint kan erop wijzen dat de plant onder temperatuur of voedingsstress staat. Verkleuring kan ook het gevolg zijn van bladvlekkenziekteactiviteit, waarbij de aanwezigheid van veel bladvleklaesies de grasmat als geheel een andere tint geeft.

Geef een reactie