Groen=doen

Ooit bouwde Maurice Beijk zijn eigen, duurzame, huis om invulling te geven aan zijn wens om zich alleen nog maar in te zetten voor zaken die er echt toe doen. Op 3 oktober is hij de tweede keynote-speaker van het Kunstgres-evenement van de Branchevereniging voor Sport- en Cultuurtechniek (BSNC).

bsnc kunstgres

Ooit bouwde Maurice Beijk zijn eigen, duurzame, huis om invulling te geven aan zijn wens om zich alleen nog maar in te zetten voor zaken die er echt toe doen. Op 3 oktober is hij de tweede keynote-speaker van het Kunstgres-evenement van de Branchevereniging voor Sport- en Cultuurtechniek (BSNC).

Beijk heeft zich de afgelopen jaren verdiept in thema’s als energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit waardoor hij tegenwoordig een veelgevraagde spreker voor evenementen over deze thema’s. Ook wordt hij beschouwt als gezien als deskundige op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) .

“Bij die duurzame doelstellingen draait het niet alleen om milieu, techniek en materialen. Ook de mens staat centraal. Zo moeten vitaliteit en ontspanning een belangrijke rol spelen. Dat komt de mensen zelf ten goede, maar ook de bedrijven waar ze voor werken.”

In zijn keynote benoemt Maurice Beijk zes factoren van ‘volhoudbaarheid’, waarvan we er hier alvast een noemen: Integraal samenwerken. Want: “Het realiseren van duurzamere projecten kan alleen maar als we meer integraal gaan werken en gebruik maken van koppelkansen. Voor een waterberging onder een nieuw sportveld bijvoorbeeld, moeten de gemeente en de aannemer gaan samenwerken met het waterschap en het energiebedrijf.”

Kennis uit de (bouw)infrabranche

Tijdens zijn inleiding deelt hij zijn visie en praktijkervaringen als bij ReintenInfra. Dit bedrijf heeft als doel: een schoon 2050. Hij zet hij zijn ervaring en kennis binnen de (bouw)infrabranche in om de juiste balans te vinden tussen bouwen en klimaatadaptatie, de regie te voeren voor een bewuste leefomgeving en toegevoegde waarde te creëren om die schone wereld in 2050 te bereiken.

Aan de orde komen de volgende actuele thema’s: duurzaamheid, energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie, Drawdown, revitalisering, trends en meer.

Duurzamere sportvelden In zijn keynote legt hij ook de verbinding met ons werkveld; de (kunstgras)sportvelden. “Denk niet, ik ga een voetbalveld aanleggen. Maar bedenk: hoe richten we dit stuk grond zo optimaal mogelijk in? Voor sport en voor de omgeving. Je moet voor-denken, niet na-denken.”, aldus Beijk. “Zonder passie komt het er niet van.”

Geef een reactie