Verbod op chemie is weer van kracht

De Europese Unie heeft een geharmoniseerde definitie voor bodemgezondheid gepresenteerd om een alomvattend en samenhangend monitoringkader op te zetten en regels vast te stellen voor duurzaam bodembeheer en sanering van verontreinigde locaties.

Het voorstel maakt deel uit van een pakket van verschillende wetgevingsinitiatieven getiteld “Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen” en is ook van toepassing op grasbodems waarop wordt gesport.

Geschat wordt dat de gevolgen van erosie en verontreinigde locaties, en een aandeel van meer dan 60% van de ongezonde bodems, de EU jaarlijks meer dan 50 miljard euro kosten.

Om de EU-bodems in een goede toestand te brengen, in overeenstemming met de doelstelling van nulvervuiling tegen 2050, stelt de Europese Commissie een geharmoniseerde definitie van bodemgezondheid voor.

Het wil ook een “alomvattend en samenhangend monitoringkader” invoeren en duurzaam bodembeheer en de sanering van verontreinigde locaties bevorderen.


Hiervoor moeten volgens DNR (2023) verschillende bronnen van bodemgegevens worden samengebracht:

  • Gecombineerde gegevens van landgebruik/dekkingsonderzoek (LUCAS) met satellietgegevens van Copernicus, en
  • Gegevens uit publieke en private bronnen.
  • Daarnaast wordt verwacht dat de bodemgegevens het inzicht in trends als droogtes, waterretentie en erosie zullen verbeteren.

Vanuit het standpunt van de Brusselse autoriteit heeft de wet bodemmonitoring tot doel innovatie en technologische en organisatorische oplossingen te helpen ondersteunen om de bodemvruchtbaarheid en -opbrengsten te verbeteren en tegelijkertijd het water- en nutriëntenverbruik te verminderen.

De EU-bodemstrategie voor 2030 biedt dus het kader en de concrete stappen voor het beschermen en herstellen van de bodem en het garanderen van het duurzame gebruik ervan. De Monitoringswet is voorgesteld om een gelijk speelveld en een hoog niveau van milieu- en klimaatbescherming te garanderen.

Het is een van de belangrijkste doelstellingen van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 en zal bijdragen aan de doelstellingen van de Europese Green Deal.

Geef een reactie