Constructienorm 3 vereenvoudigt

In de aanloop op het nieuwe Kwaliteitszorgsysteem dat vanaf 1 januari 2023 van start gaat, is Constructienorm 3 vereenvoudigt. Daarnaast wordt de norm voortaan een handvat.

opbouw kunstgrasveld

In de aanloop op het nieuwe Kwaliteitszorgsysteem dat vanaf 1 januari 2023 van start gaat, is Constructienorm 3 vereenvoudigt. Daarnaast wordt de norm voortaan een handvat.

Het nieuwe Kwaliteitszorgsysteem beoogt betrokken partijen meer vrijheid te geven bij het ontwerpen van een sportveld, zonder dat daarbij onze hoge eisen aan kwaliteit geweld wordt aangedaan.

In navolging van de omzetting van Constructienorm 2 naar ’n richtlijn, is nu ook Constructienorm 3 aangepakt. Die heet voortaan Handvatten constructieopbouw buitensportaccommodaties. In plaats van ‘n norm is het nu een kennisdocument.

Constructienorm 3 wordt handvat

Het bijgewerkte document biedt zowel de opdracht gevende als opdracht nemende partij handvatten om de verticale of horizontale afwatering door ongebonden, deels gebonden en gebonden constructies vast te stellen.

Het document uit 2016 is ook toegankelijker gemaakt. Dat moet helpen de inhoud eenvoudiger te bevatten nu in het nieuwe Kwaliteitszorgsysteem informatie bovenal online zal worden geplaatst.

Alle meetkundige en technische voorwaarden blijven onveranderd. De hoge lat die werd opgelegd in het oude systeem, blijft ook in de nieuwe opzet gehandhaafd.

De aanpas is conform de wens om voortaan alleen nog maar te praten over ‘voorschriften’ die men verplicht is op te volgen, ‘richtlijnen’ voor zaken waarbij, op basis van een motivatie mag worden afwijken en ‘aanbevelingen’ waarbij aangenomen mag worden dat de gedane aanbeveling een positieve uitwerking heeft.

Geef een reactie