Accommodatiebeheer in Velsen voortaan taak voor SRO

SRO Velsen

Vanaf 1 januari besteed de gemeente Velsen het beheer van alle binnen- en buitensportaccommodaties uit aan SRO.  Om de overeenkomst vorm te geven, richten de partijen samen de BV SRO Velsen BV op.

SRO heeft al een dergelijke publiek-private-samenwerking in, onder meer, de gemeente Amersfoort.

Directeur Marjon van Vilsteren van SRO kijkt uit naar de samenwerking in Velsen: “We zien dat gemeenten tegenwoordig steeds meer zoeken naar een samenwerking voor het beheren en exploiteren van gemeentelijk vastgoed. Een manier waarbij zij alle expertise binnenhalen, flexibel kunnen meebewegen en bestuurlijke invloed behouden. Hierdoor kunnen gemeenten een meer zakelijke bedrijfsvoering realiseren dan voorheen, zonder invloed te verliezen. Doordat in Velsen ook een aantal medewerkers sportstimulering meegaan naar SRO Velsen BV zien wij mogelijkheden om in samenwerking met de buurtsportcoaches in Amersfoort, de maatschappelijke meerwaarde van het sportaanbod in Velsen te vergroten.”

Bij de ondertekening van het contract verzekerde burgemeester Frank Dales dat de inwoners van Velsen slechts met één beheerder en één organisatiepunt te maken krijgen. “De samenwerking biedt schaalvoordelen, zoals efficiëntere inzet van sportfaciliteiten en gezamenlijke inkoop. Uitgangspunt blijft dat Velsense gebruikers tevreden zijn en dat de sportvoorzieningen optimaal gebruikt worden. De gemeente blijft daarbij gaan over de tarieven, zoals hiervoor ook het geval was,” zo zei hij toe.

Geef een reactie