Nationale grasdag gaat over toekomstbestendige sportparken

De Nationale Grasdag, draait dit jaar om het thema; toekomstbestendige sportparken. De 18e editie zal worden gehouden in de Grolsche Veste, het stadion van FC Twente uit Enschede.

Centraal staat de vraag hoe we onze sportparken toekomstbestendig maken. Sprekers uit onderwijs, consultancy en bedrijfsleven zullen ingaan op belangrijke thema’s als klimaatadaptatie, verduurzaming, multifunctioneel gebruik en maatschappelijk rendement.

Nationale Grasdag neemt je mee in de sportparktransitie. Hoe deal je met de klimaatopgave, het watermanagement en de veranderende wensen van sporters en verenigingen als het gaat om de inrichting? Speeluren draaien in combinatie met extremere periodes van neerslag en droogte vraagt bijvoorbeeld om weerbare grasvelden en ander onderhoud. Specialisten bespreken de ideale bodemopbouw, toplaag, de scenario’s voor chemievrij beheer en mogelijkheden tot robotisering. En dan gaat het ook nog over de omgeving rondom de velden en de vraag hoe je die omturnt tot een aantrekkelijke blauwe en groene oase vol biodiversiteit, want ook dat is onlosmakelijk verbonden met het (open) sportpark van de toekomst!

Uiteraard hoor en zie je op de dag alles over het gras van FC Twente en blikken we met sport-presentator Kees Jansma vooruit op het WK in Qatar met een hilarische sportquiz. Dit mag je niet missen!

Nationale Grasdag is dé jaarlijkse studiedag voor eenieder die vakmatig met voetbalgras van doen heeft. Het event bundelt expertise vanuit de advieswereld, het bedrijfsleven en onderwijs en biedt een kennisplatform voor elke sportveldprofessional, of je je nu bezighoudt met onderhoud, beheer of beleid. Het event is een initiatief van Limagrain Advanta, DCM, KYBYS ingenieurs en adviseurs, PLANN ingenieurs, IPC Groene Ruimte, Fertilab en Bras Fijnaart met medewerking van de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek.

Aanmelden voor de Nationale Grasdag doet u hier

Geef een reactie