Pilotvoorwaarden non-filledvelden herzien

De KNVB en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) overwegen om de pilotvoorwaarden voor non-filled kunstgrasvelden te herzien. Het verzamelen van voldoende spelerreacties, blijkt lastiger dan gedacht. Het lage aantal wordt dan ook beschouwt als een struikelblok voor de ontwikkeling van het concept.

kunstgras voor voetbal

De KNVB en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) overwegen om de pilotvoorwaarden voor non-filled kunstgrasvelden te herzien. Het verzamelen van voldoende spelerreacties, blijkt lastiger dan gedacht. Het lage aantal wordt dan ook beschouwt als een struikelblok voor de ontwikkeling van het concept.

Vrijwel alle zogenaamde non-filled kunstgrassystemen in ons land vallen nog altijd onder de pilot-voorwaarden. “Eén van de voorwaarden is dat spelers naar hun mening wordt gevraagd. Als 60% of meer van de gebruikers aangeeft het veld als niet prettig te ervaren, dan is de pilot niet geslaagd,” zegt KNVB adviseur accommodatiezaken, Patrick Balemans daarover.

De enquête wordt afgenomen na zes maanden na oplevering en is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Lastig feedback te verzamelen

Verschillende eigenaren van non-filledsystemen gaven de afgelopen maanden al aan, moeite te hebben met het verzamelen van voldoende reacties. De meeste gemeentes kozen er aanvankelijk voor om met name herinneringen in het clubs en kleedkamers op te hangen om spelers te wijzen op het belang van hun reacties. Ook werd die noodzaak bij diverse clubs digitaal onder de aandacht gebracht.

De gemeente Den Bosch ging zelfs zover om spelers actief te benaderen door ter plekke enquetes te houden.

Weinig om handen

Een voorgesteld non-filledconcept krijgt twee jaar lang de Pilot-status om in de praktijk te kunnen bewijzen dat het voldoet aan alle eisen dat het Kwaliteitzorgsysteem (KZS) aan een dergelijk veld stelt.
Momenteel wordt zo’n veld tijdens het eerste jaar na oplevering tenminste vier keer getoetst door een keuringsinstantie. Die keuring vindt onaangekondigd plaats. Dit om te voorkomen dat het veld speciaal geprepareerd wordt om tijdens de keuring de juiste indruk te maken.

Opnieuw bekijken

De KNVB gaat nu samen met de VSG om tafel om te zien wat ze moeten veranderen om betere feedback te verzamelen. Onderdeel van dat gesprek is ook om de voorwaarden van non-filled kunstgras nader te bepalen. De achtergrond van deze noodzaak, leest u hier.

Geef een reactie