ConGRAS krijgt vorm

Branchevereniging BSNC heeft haar programma voor conGRAS, het jaarlijkse BSNC-congres voor
iedereen die zich bezighoudt met (natuur)grassportvelden, rond.

Het evenement vindt plaats op 20 maart in het Goffertstadion, thuisbasis van eredivisieclub NEC, in
Nijmegen.

Keynote regenwaterhergebruik en keynote innovatie

In het hoofdprogramma spreken Wilrik Kok (Fieldfactors) en Ron Houweling van Fedecom.
Wilrik Kok neemt ons mee in het onderwerp van regenwaterhergebruik, en het vraagstuk
hoe water in de publieke ruimte kan worden benut. De sportaccommodaties kunnen hierbij
ook hun rol vervullen.

Ron Houweling zoomt uit met het onderwerp innovatie in relatie tot machinegebruik bij het
onderhoud van sportvelden. Bij de aanleg, het beheer en het onderhoud van
grassportvelden worden nog steeds veel machines met een benzine- of dieselmotor
gebruikt. Uit de uitlaat komen CO2, fijnstof en stikstof. Willen we hiervan af, dan moeten we
op zoek naar alternatieven. Hoe verandert bijvoorbeeld door robotisering en automatisering
onze taak van het onderhoud van sportvelden?

Kiezen voor gras, hybride of kunstgras?

Onder leiding van Edward van der Geest buigt een panel van experts zich over de vraag: “Kiezen voor gras, hybride of kunstgras?”. Naast deskundigen vanuit techniek en aanleg, nemen ook ervaringsdeskundigen uit de gemeenten Alkmaar, Westland, Waadhoeke en Zutphen deel aan het panel.

In de middag zijn er een aantal deelsessies.

Uitspoeling van meststoffen op hybridesportvelden
Leden van de BSNC-werkgroep Hybridesportvelden presenteren, in samenwerking
met onderzoek- en adviesbureau Lumbricus, de conclusies van het onderzoek naar
de uitspoeling van meststoffen op hybridesportvelden.

Het onderhoud van hybride sportvelden; een bewuste keuze.
Wanneer en hoe kies je voor gras, hybride gras of voor kunstgras? Welke factoren
spelen mee bij die keuze? Hoe leg je vervolgens het veld aan en hoe zorg je dat het
goed wordt beheerd en onderhouden? Jaap Verhagen en Gertjan Hilarius
(Fieldmanager of the Year 2023 en Head Groundsman bij sc Heerenveen) nemen je
mee in de afwegingen die er te maken zijn bij de keuze voor een bepaald type veld.
Drie presentaties geven verdieping op het vergroten van de bespeelbaarheid van
grassportvelden, nu en in de toekomst.

Ernst Bos: Van bestrijden naar preventie; hoe doe je dat? Ernst Bos pleit in zijn
presentatie voor aandacht voor het voorkomen van ziekten en plagen, en licht toe
hoe je je dit zou kunnen doen. Problemen die je voorkomt, hoef je immers niet op te
lossen. Hier vertelt Ernst Bos graag over in de deelsessie Geïntegreerde
Gewasbescherming.

Drie keer zoveel speeluren op natuurgras. Utopie? Nee, 100% de waarheid! In
een proefproject in Bergen op Zoom met de zogenaamde ‘Grass2Play graszoden’ is
onderzocht of een veld meer speeluren aan kan. Wat blijkt? 750 Speeluren op een
natuurgrasveld is prima haalbaar, maar het vraagt wel de wil om verder te kijken dat
je neus lang is, aldus spreker Jacco Meijerhof.

In de presentatie met Mark Timmerman van ProGrass kijken we ver vooruit, naar: De
toekomst van de aanleg en het onderhoud van grassportvelden. Het klimaat
verandert, ontwikkelingen in techniek volgen elkaar in hoog tempo op. Wat is de
invloed van deze mondiale veranderingen op het vakgebied van de aanleg en het
onderhoud van (gras)sportvelden? Mark heeft een serieus verhaal, met hier en daar
een knipoog en kwinkslag.

Naast de keynotes en de diverse deelsessies biedt conGRAS ook het projectenplein, waar
geslaagde, inspirerende, vernieuwende lokale projecten de gelegenheid krijgen om zich te
presenteren.

Meer informatie over conGRAS is te vinden via deze link.

Geef een reactie