MORV

MORV adviseurs is een milieukundig adviesbureau wat voornamelijk opereert in Noord en Oost Nederland. Ons bedrijf verzorgt onderzoek en advies op het gebied van bodem en ecologie.

Op het gebied van bodem verrichten wij milieukundig (voor)onderzoek en voeren wij partijkeuringen van grond, baggerspecie en niet vormgegeven bouwstoffen uit. We zijn hierbij gespecialiseerd in milieukundig onderzoek nabij kunstgrasvelden. Onderzoek naar sporttechnische aspecten kan hierbij in combinatie worden uitgevoerd. Onze benadering in onderzoek en advies is altijd adequaat afgestemd op de terrein specifieke situatie.

Op het gebied van ecologie verzorgen wij onderzoek, begeleiding en advisering bij projecten, evenementen, ruimtelijke inrichting en ecologisch beheer.

MORV is altijd op zoek naar nieuwe en innovatieve mogelijkheden en is gecertificeerd volgens trede 5 van de CO2 prestatieladder.

Contactgegevens:

 

MORV adviseurs
Blankenstein 134c
7943 PE Meppel
0522-247477
www.morv-adviseurs.nl

 

MORV adviseurs
Lavendelheide 21.111
9202 PD Drachten
0522-247477
www.morv-adviseurs.nl

Laatste nieuws over MORV adviseurs

‘De rol van de adviseur wordt steeds belangrijker’

Ruim een jaar na de oprichting van MORV adviseurs nam PLANN ingenieurs deze zomer branchegenoot Atensus over. En passant werd ook de band met het betaald voetbal verder versterkt. “We zien dat de functie van sportvelden breder wordt. Bovendien wordt de rol van de adviseur steeds belangrijker,” zo motiveert PLANN-directeur Sander Akkerman, de ontwikkelingen.

Read More »