Wat ziet u hier-januari 2023

Gras

De bovenstaande foto’s toont ’n close up van de noppen op ’n zogenaamde noppenrol. De noppenrol geeft een betredingssimulatie en daarmee een beeld van de slijtage van grasvelden of kunstgrasvelden .

De grassenkwekers gebruiken de noppenrol om verschillen in bespelingstolerantie van rassen bedoeld voor sportvelden vast te stellen. Deze noppenrol bestaat uit twee rollen met noppen en één gladde rol. De noppenrollen rollen met verschillende snelheden over het veld zodat hiermee een slidingeffect ontstaat. De noppen maken de zode open en werkt de grasplanten er soms uit. De gladde rol zorgt ervoor dat een veld vlak blijft.

Ook de rassenproefvelden voor de Grasgids worden twee speelseizoenen met de noppenrol bewerkt. Dat gebeurt meestal in de periode van 1 september tot half mei. Er geldt een richtlijn van 4 betredingsgangen per week en is bedoeld om zo groot mogelijk rasverschillen te krijgen. Afhankelijk van het weer en de bodemomstandigheden wordt van de richtlijn afgeweken. Wanneer de toplaag heel nat is, wordt het gras niet of weinig betreden. Ook bij vorst of erg droog weer zal de betredingsfrequentie lager zal zijn. Dit om het gras te sparen. Bij goed groeiende omstandigheden wordt meer betreden.

Kunstgras

Voor kunstgras wordt de noppenrol gebruikt om een indicatie te krijgen van de slijtage van ’n kunstgrassysteem gedurende een X-aantal jaren. Bij het verplichtte laboratoriumonderzoek wordt een stuk kunstgras van 1x4m (inclusief de eventuele infill en shockpad) gedurende een X-aantal runs aan deze zogenaamde Lisport-XL test onderworpen. Eén run staat daarbij gelijk aan één uur betreding. Een kunstgrassysteem dat dus 8.000 runs (ofwel ‘cycli’) op de Lisport-XL heeft ondergaan, geeft dus een indicatie van de hoeveelheid slijtage die de kunstgrasmat na 8.000 uur gebruik ervaart.

Geef een reactie