Voorlichtingsbijeenkomst (pilot)opleiding sportveldbeheerder

IPC Groene Ruimte houdt op donderdag 22 september een voorlichtingsbijeenkomst voor eenieder die belangstelling heeft voor de nieuwe opleiding tot sportveldbeheeder.

IPC Groene Ruimte houdt op donderdag 22 september een voorlichtingsbijeenkomst voor eenieder die belangstelling heeft voor de nieuwe opleiding tot sportveldbeheeder.

Tijdens de bijeenkomst gaat opleidingscoördinator Liset van Pinxteren nader in op de materie van deze nieuwe opleiding. De inhoud, doelstelling en het functieprofiel zijn opgesteld door de werkgroep Human Capital Turf management van de branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC).

ICP Groene Ruimte ziet aanleiding tot de bijeenkomst omdat men verwacht dat de nieuwe opleiding vragen met zich mee brengt vanuit belangstellenden.

De pilot-opleiding Fieldmanager gaat in november 2022 van start. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze kennis hebben van gras en de toplaag en van het onderhoud van kunstgrasvelden.

Deelnemers aan deze pilot-opleiding kunnen deelnemen tegen een gereduceerd tarief. IPC Groene Ruimte grijpt daarbij de kans om de kwaliteit van de opleiding te toetsen en waar nodig direct verbetering of aanpassingen door te voeren. Van de deelnemer wordt dan wel vaker feedback verwacht en zal een aantal keer getoetst worden of de opgedane lesstof van kwaliteit is. 

Deelname aan de voorlichtingsbijeenkomst is kosteloos en toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Aanmelden is echter wel noodzakelijk.

Locatie: IPC Groene Ruimte, Koningsweg 35, Arnhem
Tijd: 15.00-17.00 uur
Inloop: vanaf 14.30 uur

Aanmelden kan HIER worden gedaan.

Geef een reactie