De biodiversiteit op sportcomplexen moet omhoog

Met het delen van een Greenpaper daagt de Koninklijke Vereniging voor Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) eigenaren van sportaccommodaties, vrijwilligers en gemeenten uit om de biodiversiteit op en rond sportaccommodaties met minstens 30% te verhogen.

Het is algemeen bekend dat de biodiversiteit in Nederland zorgwekkend snel afneemt. Volgens de VHG is het hoog tijd om het tij te keren, overal waar dat maar mogelijk is. De ruim 300 vierkante kilometer sportaccommodaties die Nederland rijk is, kan daar een belangrijke rol bij spelen.

Deze liggen voornamelijk binnen de bebouwde kom, waar de druk op de schaarse openbare ruimte groot is. Bovendien blijkt uit onderzoek dat er 40% tekort is aan groene recreatiemogelijkheden in de omgeving. Te midden van al het steen en asfalt is een sportpark met een groen karakter dus van onschatbare waarde.
Volgens de VHG kunnen groenprofessionals zeker helpen om dat te realiseren. Dit is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar ook voor andere uitdagingen zoals wateroverlast, hittestress, droogte.

Om die reden heeft de VHG een zogenaamde Greenpaper geschreven. Die kunt u hier gratis downloaden.

Geef een reactie