Toestemming voor mineraalgevulde velden

kunstgras voor voetbal

De Programmaraad staat voortaan toe dat mineraalgevulde kunstgrasvelden voor voetbal ook op hoofdvelden gebruikt gaan worden.

Aan de toestemming zitten twee voorwaarden verbonden:

  • Het toe te passen veld moet op de sportproductenlijst de status ‘goedgekeurd’ hebben ontvangen voor het moment van aanleg;
  • Het veld krijgt tweemaal voor 1 jaar een certificaat en gaat vervolgens over op de gebruikelijke hercertificeringstermijnen voor kunstgras voetbalvelden. Voor verlenging van het certificaat in de eerste twee jaar is het nodig aan te tonen dat het veld in dat jaar tweemaal aan het KNVB2-15 voorschrift heeft voldaan.

Taakgroep

Om te bekijken hoe er omgegaan moet gaan worden om met de voorwaarde om te komen van de status ‘test’ naar de status ‘goedgekeurd’ op de sportproductenlijst, zal er een speciale taakgroep worden opgesteld.

Deze taakgroep moet kijken naar nieuwe voorwaarde maar ook naar de omgang met lopende mineraal gevulde projecten met de status test. Deze taakgroep moet voor 11 juli een advies aan de programmaraad opleveren.

Evaluatiegroep

Zodra de taakgroep gereed is met advies over de voorwaarde aan status test gaat deze over in een evaluatie taakgroep. De opdracht betreft het monitoren en adviseren over het gebruik van mineraal gevulde velden en de huidige voorwaarde welke daar nu aan hangen tegen het licht te houden. Deze taakgroep zal op 31 december 2025 afronden en ieder programmaraad overleg een terugkoppeling geven. Aan deze taakgroep worden producenten en instituten gevraagd deel te nemen.

Korfbal

Een eerder besluit om de scope niet uit te breiden met mineraal gevulde velden kunstgras korfbalvelden, wordt heroverwogen. De taakgroep wordt nogmaals verzocht de vraag over de impact van deze maatregel te beantwoorden in het volgende programmaraad overleg.

Geef een reactie