TenCate presenteert plannen voor uitbreiding

TenCate Grass Group is verkocht

Het TenCate complex in Nijverdal gaat de komende jaren danig op de schop. De plannen hiervoor worden komende donderdag aan het publiek gepresenteerd.

De bedoeling is om ruimte te creëren voor de bouw van woningen. Tegelijkertijd is het de gemeente Hellendoorn, waar Nijverdal onder valt, veel om de 700 arbeidsplaatsen te behouden. Om dat te bereiken, zal het bedrijventerrein Noord aan de G. van der Muelenweg én de spoorzone in Nijverdal, de komende jaren anders worden ingericht.

Nieuwe fabriek

Die G. van der Muelenweg zal worden verlegd. TenCate Grass zal aan deze weg een nieuwe fabriek neerzetten. Op het dak van de nieuwe fabriek komen zonnepanelen die het energieverbruik van de processen drastisch moeten reduceren. Samen met het Waterschap gaat TenCate Grass ook onderzoeken hoe het haar waterverbruik terug kan brengen.

Volgens Jeroen Heethaar, de operationeel directeur van de Herstructureringsmaatschappij Overijssel moet de voorgenomen gebiedsontwikkeling Nijverdal n daarmee de gemeente Hellendoorn, een belangrijke plaats innemen in de verbinding Zwolle – Twente – Münster. Dit is belangrijk om ook in de toekomst economisch sterk te blijven. 

“De bedrijfslocaties worden verduurzaamd en klaargemaakt voor de toekomst. Daarbij zien we goede kansen voor een opwaardering van het hele terrein, met maatschappelijk relevante functies zoals wonen.”

Planning

De visie op het gebied wordt de komende periode door HMO en de gemeente Hellendoorn verder uitgewerkt. Hiervoor worden de reguliere procedures doorlopen van vergunningsaanvraag tot mogelijke uitvoering. Het is de bedoeling dat de plannen in fases uitgevoerd worden en alles voor 2029 gerealiseerd is. 

Hoe e.e.a. eruit gaat zien zal komende donderdag duidelijk worden. Dan presenteren de HMO en de gemeente tijdens een inloopbijeenkomst hun visie. Die bijeenkomst vindt plaats in de aula van CSG Reggesteyn aan de Willem de Clerqstraat 7 in Nijverdal. Belangstellenden zijn tussen 18.30 uur en 20.30 uur welkom. Medewerkers van HMO en de gemeente Hellendoorn zullen daar vragen beantwoorden. Om 19:00 uur en om 20:00 uur is er een centrale presentatie over de voorgenomen ontwikkelingen. Direct omwonenden worden geïnformeerd tijdens een besloten bijeenkomst.

Geef een reactie