Onderzoekssubsidie exploitatie en benutting sportaccommodaties

DCIM101MEDIADJI_0195.JPG

Samenwerkingsverbanden van (vertegenwoordiging van) de sportaanbieder (sportvereniging en ondernemende sport), exploitanten van sportaccommodaties, minimaal één hogeschool, één universiteit en de lokale en regionale overheid kunnen een subsidie aanvragen voor een breed inventariserend, verdiepend en vergelijkend onderzoek om inzicht te krijgen in de exploitatie en benutting van sportaccommodaties in Nederland; de effectiviteit van verschillende exploitatiemodellen van sportaccommodaties in de praktijk; de verschillende organisatievormen en bedrijfsmodellen in de sport.

De aanvraag wordt ingediend door een samenwerkingsverband van minimaal één hogeschool, één universiteit, (vertegenwoordiging van) de sportaanbieder (sportvereniging en ondernemende sport), exploitanten van sportaccommodaties en de lokale en regionale overheid. Een hogeschool of universiteit fungeert als hoofdaanvrager en bestuurlijk verantwoordelijke. Andere samenwerkingspartners zijn mede-aanvrager.

Het samenwerkingsverband bestaat uit onderzoekers met expertise in sport, economie, sociologie en bedrijfskunde. Verder bestaat de projectgroep bij voorkeur uit professionals die verbonden zijn aan sportaanbieders die op verschillende manieren zijn georganiseerd (sportvereniging, ondernemende sportaanbieder) en professionals die verbonden zijn aan een lokale of regionale overheidsinstelling (beleidsbepalend en beleidsuitvoerend). Ook zijn sportfondsen, de VSG en NOC*NSF belangrijke samenwerkingspartners.

Waarvoor

ZonMw wil met deze subsidieoproep bijdragen aan het ontwikkelen van kennis over de exploitatie en benutting van sportaccommodaties en de organisatie van sport. Het doel is om met breed inventariserend, verdiepend en vergelijkend onderzoek inzicht te krijgen in:
• de exploitatie en benutting van sportaccommodaties in Nederland;
• de effectiviteit van verschillende exploitatiemodellen van sportaccommodaties in de praktijk;
• de verschillende organisatievormen en bedrijfsmodellen in de sport.

Wat aanvragen

In deze subsidieronde kan per subsidieaanvraag maximaal € 1.650.000 worden aangevraagd. Het project start uiterlijk 1 november 2024 en heeft een looptijd van maximaal 34 maanden. Partijen dienen een eigen bijdrage (cofinanciering) te leveren van 20% van het totale projectbudget, dit kan zowel in cash als in kind worden opgevoerd. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt €1.650.000.

Meer informatie vind u hier

Geef een reactie