Overheid overweegt meer subsidie voor emissieloze bouwwerktuigen en -voertuigen

De overheid bekijkt of het de pot met EUR 60 miljoen om schoon en emissieloos bouwmaterieel te stimuleren, verder kan vullen. De pot werd binnen 24 uur na opening van het aanvraagportaal, overtekend.

Aanvragers voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) dienden al op de eerste dag bijna 1.000 verzoeken in ter waarde van EUR 66,3 miljoen.

Bedrijven konden een subsidie aanvragen voor de aanschaf van nieuwe emissieloze (uitstootvrije) bouwwerktuigen en bouwvoertuigen zoals, bijvoorbeeld, elektrische shovels, graaf- en heimachines, betonmixers en kieptrucks.

Met de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) wil de overheid bouwbedrijven stimuleren om over te stappen op schoon bouwmaterieel om zo een bijdrage te leveren aan het terugdringen van stikstof.

Het totale SSEB-budget voor 2023 bedraagt € 60 miljoen, een verdrievoudiging van het budget vergeleken met 2022. Behalve subsidie voor de aanschaf van nieuwe emissieloze bouwmachines is het ook mogelijk subsidie aan te vragen voor de ombouw en aanpassing van al in gebruik zijnde bouwwerktuigen en -vaartuigen tot emissiearm of emissieloos. Ook is er subsidie voor innovaties en haalbaarheidsonderzoek op het gebied van emissieloze bouwmachines en de benodigde laad- of tankoplossingen.

 Aanvragen

Voor ombouw (inclusief hermotorisering) is totaal EUR 14 miljoen beschikbaar. Voor ombouw zijn de eerste dag 87 aanvragen ter waarde van EUR 13,1 miljoen ingediend.

Het beschikbare budget voor de aanschaf van emissieloze bouwmachines (waaronder bouwvoertuigen) bedraagt in 2023 EUR 36 miljoen. Voor deze categorie zijn de eerste dag 907 aanvragen ingediend, voor een totaal aanvraagbedrag van EUR 66,3 miljoen.

Innovatie

Vernieuwende ideeën die emissieloze bouwmachines en de laadinfrastructuur verbeteren, kunnen subsidie krijgen vanuit de SSEB Innovatie. Bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van nieuwe zware uitstootvrije machines zoals kranen en betonauto’s, met de bijbehorende nieuwe laad- of tankoplossingen op de bouwplaats. Voor SSEB Innovatie Experimentele ontwikkeling is totaal EUR 9 miljoen beschikbaar. Per experimentele ontwikkeling is het subsidiebedrag maximaal EUR 1 miljoen.

Subsidie voor experimentele ontwikkeling wordt middels een tenderprocedure toegekend na beoordeling van een ingediend projectplan. Indienen is mogelijk tot 6 september 2023. Binnen SSEB Innovatie is daarnaast ook EUR 1 miljoen beschikbaar voor het uitvoeren voor haalbaarheidsonderzoeken die leiden tot een project experimentele ontwikkeling.

Met ‘slechts’ 10 aanvragen ter waarde van EUR 450.000 is het budgetplafond voor SSEB Innovatie Haalbaarheidsstudie na de eerste dag nog niet bereikt.

Voorwaarden aanschaf

Voor de aanschafregeling (‘SSEB Aanschaf’) geldt dat de subsidieaanvrager machines zelf gebruikt of via lease of verhuur aanbiedt aan andere bedrijven. De subsidie op de aankoop van nieuwe emissieloze bouwwerktuigen en bouwvoertuigen bedraagt 40% van de meerkosten ten opzichte van een bouwmachine met verbrandingsmotor (voor midden- en kleinbedrijf maximaal 50%). Het subsidiebedrag wordt verminderd met MIA-korting. Dit vaste percentage van 11,25% wordt berekend over de investeringskosten van de bouwmachine.

 Voorwaarden ombouw

De SSEB voor ombouw (‘SSEB Retrofit’) heeft dezelfde subsidiepercentages, maar dan berekend over de netto investeringskosten per ombouw. Deze SSEB-categorie is bedoeld om al in gebruik zijnde bouwwerktuigen en -vaartuigen tot emissiearm of emissieloos om te bouwen. Voorbeelden zijn de ombouw van diesel naar geheel elektrisch of het plaatsen van een SCR-katalysator die vervuilende stoffen opvangt. Een goede katalysator kan de uitstoot van stikstof met meer dan 80% verminderen. Deze optie is ook beschikbaar voor zeegaande bouwvaartuigen. Ook voor het vervangen van een oude brandstofmotor door een nieuwe, schonere brandstofmotor (zogenoemde hermotorisering) is subsidie beschikbaar (subsidiepercentage 15 % van de netto investeringskosten). Per kalenderjaar kan een onderneming (of groep van ondernemingen) maximaal EUR 1 miljoen aan subsidie krijgen voor SSEB Aanschaf en/of SSEB Retrofit samen.

Budget tot 2030

De SSEB loopt van 2022 tot en met 2027, met een horizon naar 2030. Tot 2030 is er op dit moment in totaal EUR 270 miljoen gereserveerd. De regeling wordt uitgevoerd door RVO in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Aanvragen voor SSEB 2023 is mogelijk via RVO.nl/sseb.

Top 5 SSEB Aanschaf (incl. aantal aanvragen)

1. Rupsgraafmachine (177)

2. Shovel/laadschop (142)

3. Mobiele graafmachine (130)

4. Mobiele batterijpakket (123)

5. Verreiker (48)

Research input

Wat is uw ervaring met (de wens voor) emissieloze werktuigen en voertuigen? Gebruikt u ze? Heeft u te maken met klanten die het gebruik ervan nadrukkelijk voorschrijven of zelfs afdwingen?

Laat het ons weten.

De redactie doet momenteel onderzoek voor een artikel over emissieloze onderhouds- en bouwvoertuigen en middelen.

Uw (anonieme) ervaring zal ons zeker helpen! 

Velden met een * zijn verplicht

Geef een reactie