Sportvloerenlijst wordt sportproductenlijst

De oude, bekende sportvloerenlijst wordt op 1 januari 2023 vervangen door de Sportproductenlijst. Producenten hebben tot 1 februari de tijd om hun producten voor de nieuwe lijst aan te melden.

Doorsnede kunstgrassysteem

De oude, bekende sportvloerenlijst wordt op 1 januari 2023 vervangen door de Sportproductenlijst. Producenten hebben tot 1 februari de tijd om hun producten voor de nieuwe lijst aan te melden.

Producten op de nieuwe lijst helpen de opdrachtgever te voldoen aan haar wettelijke zorgplicht dat het product geschikt is en voldoet aan de sportveiligheid en sportkwaliteit eisen voor beoogd gebruik.

Daarnaast is de lijst een overzicht van aannemers en leveranciers die het betreffende sportproduct kunnen realiseren.

’n Keuze, géén verplichting

De nieuwe Sportproductenlijst bestaat uit een lijst van geschikte onderbouwen, een lijst van geschikte fundaties en een lijst van de toplagen met hun sporttechnische prestatie.

Keuze uit de lijst van onderbouwen en fundaties is niet verplicht maar een aanbeveling. Keuze van een sportvloer van de sportproductenlijst is een verplichting voor certificatie.

Sportproducten op de sportproductenlijst zijn straks gekoppeld aan een producent en mogelijk meerdere aannemers/leveranciers. Ook is de mogelijkheid om meerdere uitvoeringen van een sportproduct onder eenzelfde vermelding op de sportproductenlijst te plaatsen. Dat verkleind de lijst en vergroot het overzicht.

Ieder sportproduct dat op de sportproductenlijst is geplaatst dient vooraf volgens de betreffende handleiding te worden gemeten. Die handleiding beschrijft de benodigde laboratoriumtesten, inclusief het opstellen van een onderzoekrapport door een erkend instituut.

Bestaande sportvloeren op de sportproductenlijst binnen het kwaliteitszorgsysteem worden per 1 februari 2023 inactief gemaakt.

Vanaf 1 januari 2023 kunnen producenten hun producten opnieuw op de lijst laten plaatsen onder vermelding van de nieuwe naam en productspecificaties met bijbehorende leveranciers/aannemers.

Plaatsing op de sportproductenlijst vereist een licentie waarvoor de producent EUR 750,- betaald voor een periode van drie jaar. Na drie jaar is verlenging mogelijk voor EUR 500,- voor een periode van twee jaar. Sportproducten welke op de sportproductenlijst zijn geplaatst in de periode 1 januari 2021 tot en met 1 januari 2023 krijgen een gratis licentie tot 1 januari 2026.

Geef een reactie