Sportvloerenlijst wordt opgesplitst

Vanaf 1 januari 2023 wordt de huidige sportvloerenlijst opgesplitst en de constructienorm veranderd in een richtlijn. Uit de splitsing komt een onderbouwlijst en ’n funderinglijst voort waarbij geen verplichting bestaat om uit de lijst te selecteren.

opbouw kunstgrasveld

Vanaf 1 januari 2023 wordt de huidige sportvloerenlijst opgesplitst en de constructienorm veranderd in een richtlijn. Uit de splitsing komt een onderbouwlijst en ’n funderinglijst voort waarbij geen verplichting bestaat om uit de lijst te selecteren. Vanaf dat moment moet alleen de toplaag nog gekozen worden uit een lijst met gekeurde producten. 

Het besluit is onderdeel van het nieuwe Kwaliteitszorgsysteem.

Door de onderbouw en fundering te splitsen van de sportvloeren en een constructierichtlijn te maken in plaats van te blijven verplichten, zal de opdrachtgever straks meer ontwerpvrijheid hebben.

Een bijkomend gevolg is dat de term ‘Sporttechnische laag’ verdwijnt. De komst van shockpads en e-layers hebben die laag overbodig gemaakt.

Lijst aanbevelingen

In de nieuwe situatie zal www.sportinfrastructuur.nl als bewaker van de kwaliteit van sportaccommodaties voor beiden een lijst met aanbevolen materialen hanteren. Alleen de toplaag dient uit de lijst gekozen te worden. Voordat de onderdelen aan de lijst met toplagen, funderingen of onderbouwen wordt toegevoegd wordt eerst handleidingen met eisen opgesteld.

NOC*NSF beschouwd de aanleg van een kunstgrasveld, net als bijvoorbeeld het aanleggen van een weg, als een civieltechnisch werk. Bij andere civieltechnische projecten is deze aanpak al jarenlang de norm. Alleen de sportveldensector is daar vanaf geweken.

Testinstituten zullen de stabiliteit, verdichting en laagdikte blijven meten. Daarnaast wordt de waterdoorlatendheid van de laag aan die metingen toegevoegd.

Wel is het zo dat een afwijkende laagdikte er straks niet meer toe zal leiden dat het veld wordt afgekeurd.

Geef een reactie