Schiedam verkiest sportbedrijf over aanbesteden

De gemeente Schiedam wil het beheer en de exploitatie van de sportparken in de stad alsnog in handen geven van een sportbedrijf. Daarmee stapt het college af van de fel bekritiseerde plannen om beheer en exploitatie aan te besteden.

De gemeente Schiedam heeft het beheer en de exploitatie van sportaccommodaties momenteel in percelen belegd bij Stichting Sportparkmanagement Harga-Noord, Stichting Sportparkmanagement Willem-Alexander, Stichting Primo en Optisport. De overeenkomsten met deze partijen lopen af op 31 december 2023. Idee was dit hele pakket na 1 januari in één keer onder te brengen bij een partij die als beste uit de bus zou komen in een aanbesteding.

Weinig draagvlak

Met name de sportclubs konden zich slecht in dit idee vinden. Op basis van deze signalen en een gebrek aan draagvlak bij de gebruikers, besloot het college al eerder om dat proces stil te leggen. Vervolgens is men in gesprek gegaan met de verenigingen en andere gebruikers per sportpark en in individuele gesprekken.

Aanvullend op deze gesprekken werden alle gebruikers gevraagd om in een digitaal vragenformulier hun wensen aan te geven, en dan aan te geven of zaken ‘keihard nodig’ of ‘fijn om te hebben’ waren. Aan de gesprekken deden mee Crossfit Schiedam, Dans- en Balletstudio Schiedam Vlaardingen, DWS, Fysiotherapie Hofstra, HBSS, HC Schiedam, Hermes-DVS, HV Ventura, Komkids, Moveo, PPSC, Excelsior ’20, Beyond Fighting, SVV, SV&HV Schiedam en Kethel-Spaland.

“Uit deze gesprekken blijkt dat exploitatie door een zogenoemde verbonden partij onder gemeentelijke sturing beter aansluit bij de behoefte van de gebruikers en er geen draagvlak is voor het voortzetten van de gepauzeerde aanbesteding”, zo stelt het college nu in een schrijven aan de gemeenteraad.

Gemene deler

Ook al zijn er tussen deze verenigingen en bedrijven grote verschillen waar het hun behoeftes aan een exploitant betreft, toch kwamen er uit de gesprekken enkele duidelijk grootste gemene delers naar voren over de aard en de taken van de toekomstige beheerder. Genoemd worden in een verslag van de besprekingen: schoonmaak en controle, inroosteren en afstemmen van activiteiten en in het algemeen de positie van het sportpark versterken. “Voor het gewenste niveau van samenwerking vinden de gebruikers het belangrijk dat de organisatie de zelfde maatschappelijke doelen heeft als zij en de gemeente”, aldus het verslag.

Daarop werd er snel geschakeld. “Tijdens een plenaire bijeenkomst op 29 augustus hebben wij de gebruikers een conceptvoorstel voor een verbonden partij onder gemeentelijke sturing in de vorm van een sportbedrijf gepresenteerd. Het huidige dienstverleningsniveau is leidend voor het op te richten sportbedrijf.”

Volgens het college kunnen de gebruikers zich vinden in dat voorstel. Daarop zijn de voorbereidingen voor de vorming van het genoemde sportbedrijf begonnen. “Het voornemen is om deze verbonden partij in te richten als besloten vennootschap en de naam Sportbedrijf Schiedam te geven.” De gemeente zal dan de enige aandeelhouder van de bv zijn.

Het genoemde sportbedrijf zal zich over enkele maanden moeten bekommeren om de sportparken, maar kan daar een jaar later ook het beheer en de exploitatie van de zwembaden en binnensporthallen bij krijgen, aldus het college. “In de loop van 2024 wordt met de gebruikers van de zwembaden en binnensportaccommodaties gesproken over hun wensen en behoeften over deze voorgenomen wijziging van exploitatie en beheer.”

In de komende periode blijven de gebruikers betrokken bij de implementatie van het sportbedrijf, zo schrijft het college.

Geef een reactie