Scale up trekt lessen

Scale Up Toekomstbestendige Kunstgrasvelden gaat een aantal webinars organiseren om belangstellenden duidelijker over haar ambities te informeren.

Het project ging begin oktober van start met een heuse kick-off meeting. Ondanks alle goede intenties, zette Sportvelden.info daar nogal wat vraagtekens bij.

Het project heeft de ambitie om, middels de renovatie van ruim 200 kunstgrasvelden in Amsterdam en Haarlem, het gebruik van zo’n 13070 ton niet-circulair bouwmateriaal, bijna 12000 kg minder microplasticvervuiling, 24000m2 gebied minder kwetsbaar voor klimaatverandering en ruim 5 miljoen kWh hernieuwbare energie te realiseren. Dat alles zou ook nog eens ruim 1400 ton minder CO2-vervuiling moeten opleveren.

Webinars

De organisatie gaat nu 4 webinars organiseren

Webinar 1. Samenwerkingsverbanden

Donderdag 16 november van 13.00 tot 14.30

Onderwerpen die besproken gaan worden:

•          Definities van veelgebruikte termen zoals

•          de mogelijke rechtsvormen van een samenwerkingsverband;

•          Mogelijkheden om een consortium of samenwerkingsverband gedurende het project aan te vullen of wijzigen;

•          Of je als een kleinere partij je kunt aansluiten bij meerdere consortia, of is het beter om dat bij 1 consortium te doen?

•          De gevraagde kerncompetenties van het consortium?

Webinar 2. Opzet Scale Up aanbesteding

Donderdag 7 december 13.00 tot 15.00

In het tweede webinar wordt de opzet van dit project besproken. De verschillende fases van een innovatiepartnerschap komen daarbij aan bod en men gaat nader in op de selectiecriteria en gunningscriteria, die in de aanbesteding gehanteerd zullen worden.

De fases die in ieder geval aan bod komen zijn:

1. Aanbestedingsfase

    a. Selectie + selectiecriteria

    b. Onderhandeling

    c. Gunning + gunningscriteria

2. Onderzoek- en Ontwikkelfase

    a. Prototype

    b. Pilot

    c. Reguliere veldvervangingen

3. Commerciële Fase

    a. Verdeling hockey / korfbal / voetbal

    b. Hoe verdelen we de verschillende innovaties over de velden?

Webinar 3. Voorwaarden om rekening mee te houden

Donderdag 11 januari van 13.00 tot 15.00

In het derde webinar worden een aantal belangrijke randvoorwaarden besproken waarmee men rekening dient te houden.

Onder andere de vergoedingen voor de aanbestedings- en O&O-fase, de plafondbedragen en hoe de prijzen in de commerciële fase worden bepaald.

Andere thema’s zijn:

•          Intellectueel eigendom

•          Kennisdelen en geheimhouding

•          Social return

Webinar 4. Reserve

Donderdag 25 januari van 13.00 tot 15.00

Mochten er uit de 1e 3 webinars nog ontbrekende vragen of thema’s naar voren komen, dan komen die eind januari aan bod.

Suggesties voor de invulling van deze webinar kan gedaan worden via: sportveldvandetoekomst@amsterdam.nl. Zijn er geen nieuwe onderwerpen, dan vervalt deze.

Geef een reactie