SBR industrie verbolgen over EC-besluit

Vertegenwoordigers van verschillende Europese organisaties die de belangen behartigen van de autobandenrecycle-industrie, hebben verbolgen gereageerd op de aankondiging dat de Europese Commissie, onder andere, SBR-granulaat wil gaan weren.

Industrie is verbolgen over besluit EC om polymerische infill te gaan verbieden

Vertegenwoordigers van verschillende Europese organisaties die de belangen behartigen van de autobandenrecycle-industrie, hebben verbolgen gereageerd op de aankondiging dat de Europese Commissie, onder andere, SBR-granulaat wil gaan weren.

In dit artikel leest u hoe de commissie begin september bekend maakte dat het van plan is het voorgestelde verbod op de verkoop van polymerische infills zoals SBR, TPE, EPDM maar ook gecoat zand, definitief wil gaan accepteren. Het verbod zou milieuvervuiling door microplastics moeten terugdringen.

De EC ziet het polymerisch infill voor derde generatie kunstgras als de grootste bron van vervuiling.

Kees van Oostenrijk, bestuurder van de Band&Milieu-organisatie RecyBEM, zegt dat het verbodsvoorstel alle perspectief op een circulaire economie mist. “Het gaat volledig voorbij aan de toegevoegde waarde van gerecyclede grondstoffen ter besparing van CO2, energie en vervanging van nieuwe fossiele grondstoffen. De belangrijkste doelen van de circulaire economie voor de gewenste klimaatverandering!”

Wat Van Oostenrijk ook stoort is dat men speculeert op toekomstig mogelijke alternatieven, die nog als volwaardig zijn geaccepteerd. “Die alternatieven zijn nog helemaal niet onderzocht op risico’s voor milieu en gezondheid. En zeker niet op microplastics. Terwijl gerecycled rubbergranulaat reeds 30 jaar het meest gebruikte en onderzochte infill-materiaal op kunstgras is en naar volle tevredenheid van de sector, gebruikers en veldbeheerders werkt. Enige voorwaarde is aandacht voor orde en netheid, net als thuis en op het werk. Lekker opportunistisch staaltje van EU-beleid!”

Dr. Ettore Musacchi, Voorzitter van de Europese Organisatie voor Autobanden Recyclelaars (ETRA) noemt het verbod zelfs “volslagen idioot”.

“Het heeft er alle schijn van dat het verbod alleen bedoeld is om de verkoop van een betaalbaar en effectief instrooigranulaat voor derde generatie kunstgras, te minimaliseren in plaats van microplasticvervuiling daadwerkelijk aan te pakken.”

Musacchi wijst daarbij op de keuze van de Europese Commissie om de oproep om kunstgrasvelden voortaan te voorzien van beheersmaatregelen zoals kantplanken en uitlooproosters, te negeren.

Verkeerd uitgangspunt

Zowel Mussachi als Van Oostenrijk wijzen erop dat de Europese Commissie vanaf het begin verkeerd is voorgelicht. “Dit voorstel is gebaseerd op achterhaalde en verkeerde en feitelijk onjuiste aannames. Onvoldoende oog voor compactie, verkeerd onderhoud in het verleden en achterhaalde opruimmethodes hebben geleid tot de veel te hoge schattingen van de jaarlijkse verspreiding van infill. Experts hebben onderzocht dat per goed aangelegd en beheerd veld niet meer dan vijftig kilo infill per jaar verloren gaat,” zegt Kees van Oostenrijk daarover.

Hij hoopt daarom dat de EC nog tot inkeer komt.

“SBR werd eind vorige eeuw geïntroduceerd als een milieuvriendelijke en nuttige toepassing van afgedankte autobanden die niet verwerkt konden worden,” zo zegt hij. Zo’n 20 jaar later waait de wind echter vanuit een andere richting. Toch blijft Van Oostenrijk hoopvol dat de Europese Commissie tot nieuwe inzichten zal komen.

“Ik verwacht dat ze zullen inzien dat ze nu een groter probleem hebben gecreëerd. Er is namelijk geen enkel ander infill dat zo’n kleine CO2 footprint heeft als SBR.”

Of de Europese Commissie dit wil inzien, moet nog blijken. Het verbod is namelijk niet specifiek voor infill voor kunstgras maar omslaat duizenden toepassingen waar plastic deeltjes van 5mm of minder, bewust aan worden toegevoegd. De onmogelijkheid om beheersmaatregelen net zo succesvol te introduceren als dat de sportveldenbranche is gelukt, is de reden waarom de EC voor de meest beperkende optie kiest.

Vooralsnog lijkt het erop dat de verkoop van polymerische infill vanaf 2029 verboden gaat worden. Infill dat in velden ligt of dat eigendom is van de veldbeheerder, mag echter gewoon worden ingezet totdat het kunstgras moet worden gerenoveerd en er onvoldoende voorraad is om een nieuw veld mee in te vullen.

Geef een reactie