RIVM pak’s-voorstel wordt Europese norm

Vanaf vandaag mag granulaat voor derde generatie kunstgrasvelden en speeltuinen, nog maar maximaal 20mg/kg iet van de acht polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) gezamelijk bevatten.

Rubber infill

Vanaf vandaag mag granulaat voor derde generatie kunstgrasvelden en speeltuinen, nog maar maximaal 20mg/kg van de acht polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) gezamelijk bevatten.

Hoewel polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) het meest worden geassocieerd met SBR-granulaat voor kunstgras sportvelden, kunnen ze ook voorkomen in mulch voor speeltuinen.

De beperking heeft geen onmiddellijke invloed op bestaande velden, maar zorgt ervoor dat al het infill dat wordt gebruikt voor het aanvullen van de velden onder de nieuwe limiet blijft.

In 2017 concludeerden het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) dat de concentratiegrens voor mengsels van de acht PAK’s die ze tijdens hun onderzoek hebben berekend, te hoog is om een veilige levering en gebruik van deze korrels in kunstgrasvelden te garanderen.

Het RIVM toonde destijds aan dat er een te hoog risico op kanker is voor werknemers en burgers die worden blootgesteld aan rubbergranulaat met de berekende mengselconcentratiegrens van 387 mg/kg van de som van de acht PAK’s, terwijl bij een veel lager niveau van concentratie, de kans dat de blootstelling van een persoon aan de vermelde PAK’s tot kanker zou kunnen leiden, aanzienlijk lager werd ingeschat.

Aangezien geschat werd dat 95% van het afgedankte opvulmateriaal van banden zou voldoen aan een limiet van 15 tot 21 mg/kg van de som van de acht PAK’s en technisch en economisch haalbaar zou zijn, stelde het RIVM destijds voor een concentratielimiet in te stellen .

Vermelding 50 van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 bevat vanaf vandaag paragrafen waarin staat: Korrels of mulchs mogen niet in de handel worden gebracht voor gebruik als opvulmateriaal in kunstgrasvelden of in losse vorm op speelplaatsen of in sporttoepassingen als ze meer dan 20 mg/kg (0,002 gewichtsprocent) van de som van alle vermelde PAK’s. Korrels of mulchs mogen niet worden gebruikt als opvulmateriaal in kunstgrasvelden of in losse vorm op speelplaatsen of in sporttoepassingen als ze meer dan 20 mg/kg (0,002% van het gewicht) van de som van alle vermelde PAK’s bevatten.

Geef een reactie