Relatie groeifactoren gras en meetmethoden onderzocht

Op verzoek van voetbalbond KNVB is de stichting Wageningen Research een literatuurstudie gestart naar de groeifactoren van gras in relatie tot de meetmethoden.

De nieuwe grasgids is uit

Op verzoek van voetbalbond KNVB is de stichting Wageningen Research een literatuurstudie gestart naar de groeifactoren van gras in relatie tot de meetmethoden.

Stichting Wageningen Research is onderdeel van Wageningen Universiteit.

De studie gaat beschrijven welke groeifactoren er zijn voor natuurgrasvelden, hoe deze gemeten worden in de sport en dan specifiek voor voetbalvelden. Daarbij wordt uitgegaan van de huidige techniek maar er wordt ook gekeken naar toekomstige innovaties en oplossingen die in andere branches (eventueel) worden toegepast.

Streven naar betere grasvelden

KNVB Adviseur accommodatiezaken, Patrick Balemans, legt uit dat het onderzoek aansluit op het streven van de bond om goede en gezonde natuurgras voetbalvelden mogelijk te maken. “Voetballers verkiezen nu eenmaal grasvelden. Het aanleggen en goed en op duurzame wijze onderhouden van dit soort velden vraagt echter wel specifieke kennis en ervaring. De uit deze studie opgedane kennis kan de clubs en veldbeheerders straks gaan helpen. Daarnaast kan de industrie die aangrijpen om gras voor sportvelden verder te evolueren.”  

Resultaten worden begin december 2022 verwacht.

Geef een reactie