Re-Match komt online

Dankzij ’n financiële injectie en positief verlopen testruns, komt de kunstgrasrecyclingsfabriek van Re-Match in Tiel steeds meer online. De productie wordt vanaf deze maand opgevoerd.

Re-Match Tiel

Dankzij ’n financiële injectie en positief verlopen testruns, komt de kunstgrasrecyclingsfabriek van Re-Match in Tiel steeds meer online. De productie wordt vanaf deze maand opgevoerd.

De nieuwe fabriek werd in maart 2022 opgeleverd waarna de recyclingsmachines konden worden geïnstalleerd. Dat proces werd eind vorig jaar beëindigd. Inmiddels is ’n start gemaakt met de verwerking van afgedankte kunstgrasmatten.

Die zijn de afgelopen al ingenomen maar op meerdere plekken in het land tijdelijk opgeslagen.

De verwachting is dat het zes maanden vergt voordat de fabriek op volle capaciteit draait. Volgens Re-Match zou het dan straks per jaar 50 kton kunstgras moeten kunnen verwerken.

Financiering rond

Het opschroeven van de productie komt op ’n moment waarop bekend werd dat de kunstgrasrecycler de financiering voor haar machines rond heeft. Oost NL en het Nationaal Groenfonds hebben besloten de activiteiten in Tiel financieel te ondersteunen. Daarmee is de financiele situatie van Re-Match Tiel nu verzekerd. “Deze financiering helpt ons met het zetten van een belangrijke stap. Het opzetten van een fabriek van deze omvang is niet evident. We zijn daarom erg blij om samen te kunnen werken met Oost NL en het Nationaal Groenfonds, die willen investeren in circulaire oplossingen,” zegt Re-Match CEO Nikolaj Magne Larsen daarover.

Naar verluid zou Re-Match ruim 8 miljoen euro hebben uitgegeven aan de machines. Het proces onderscheidt zich doordat afgedankt kunstgras op een droge manier wordt verwerkt. Met behulp van meerdere zeven worden alle herwonnen componenten en fracties apart verzameld voor toekomstige verwerking.

Joka Bosch, investment manager Energy & Circulair bij Oost NL  licht toe: “Re-Match draagt bij aan de doelstellingen van de provincie Gelderland om de CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele grondstoffen te verminderen.”

Volgens Eelco Blonk, investment manager bij het Nationaal Groenfonds zijn nieuwe initiatieven als die van Re-Match via de gangbare routes vaak moeilijk te financieren. “Wij hanteren een gepast risico- en rendementsprofiel om de financiering wel mogelijk te maken,” zo merkt hij. Hij de financiering een goede zaak voor circulair Nederland en voor de huidige en toekomstige generaties.

Blauwdruk

Re-Match beschouwt de fabriek in Tiel als ’n blauwdruk voor toekomstige activiteiten. Zo is in februari begonnen met de bouw van de fabriek in Frankrijk terwijl de fabriek in Noord-Amerika steeds meer vorm krijgt.

Parallel aan de ontwikkelingen heeft Re-Match ook haar ambities en verwachtingen verder toegespitst op de actualiteit. Hoewel nog altijd het streven is om de verschillende herwonnen componenten dermate schoon terug aan de markt te leveren dat ze opnieuw kunnen worden ingezet bij de productie en installatie van hoogwaardige kunstgrasvelden, lijkt de recycler inmiddels ook de aandacht uit andere industrien te trekken die nadrukkelijker willen putten uit herwonnen grondstoffen.

Een overeenkomst met de producent van geluidsdempende panelen lijkt dermate financieel aantrekkelijk dat veel van de herwonnen kunstgrascomponenten nu als grondstof gaan dienen voor de productie van dit soort panelen. Beide partijen overwegen zelfs om in de toekomst nauwer samen op te trekken bij de bouw van nieuwe kunstgrasrecyclingsfabrieken. De Deense kunstgrasrecyclaar heeft nog altijd de ambitie om wereldwijd meer dan 20 kunstgrasrecyclingsfabrieken op te zetten.

De huurovereenkomst van Re-Match in Tiel is voor een periode van tenminste 20 jaar.

Geef een reactie