Opties voor duurzaam biologisch afbreekbaar kunstgras onderzocht

Ondanks de voorgestelde eisen van de Europese Commissie aan biologisch afbreekbare, polymerische infill, zijn biologisch afbreekbare kunstgras toplagen nog absoluut niet afgeschreven. Het Innovatieplatform Duurzame Sportsector nam ze onlangs zelfs als uitgangspunt voor een brainstormsessie over het sportveld van de toekomst.

biologisch afbreekbaar kunstgras

Ondanks de voorgestelde eisen van de Europese Commissie aan biologisch afbreekbare, polymerische infill, zijn biologisch afbreekbare kunstgras toplagen nog absoluut niet afgeschreven. Het Innovatieplatform Duurzame Sportsector nam ze onlangs zelfs als uitgangspunt voor een brainstormsessie over het sportveld van de toekomst.

Biologisch afbreekbare kunstgras wordt beschouwd als de heilige graal van de sportveldenwereld. Eenmaal goedgekeurd door de bevoegde instanties, bieden ze een antwoord op de wens om minder virgin grondstoffen te gebruiken en als oplossing om microplasticvervuiling te voorkomen.

De eerste biologisch afbreekbare kunstgrascomponenten zijn al jaren beschikbaar. Echter, ervaren die een drempel nu de Europese Commissie aan hun afbreekbaarheid dezelfde eisen dreigt te gaan stellen als aan die voor cosmetische producten. Die eisen zijn voor sportvelden niet realistisch gezien de geëiste functionaliteit gedurende de levensduur. VVD-Europarlementariër Jan Huitema pleit dan ook om die eisen aan de functionele periode te koppelen.

Ook het Innovatieplatform Duurzame Sportsector ziet nog altijd ’n toekomst voor dit soort producten, naast de behoefte aan het reduceren van het gebruik van virgin grondstoffen. “Je moet niet vanuit afval redeneren maar juist vanuit bronnen denken,” zo motiveert Richard Migchielsen namens het platform.

Daarom werden onlangs de industrie, gemeenten en de overheid uitgenodigd voor een brainstormsessie over het kunstgras van de toekomst.

Het platform faciliteert het proces naar een circulair, nonfill, biologisch afbreekbaar kunstgrasveld. “Wanneer gemeenten, markt, onderwijs- en kennisinstellingen samenwerken zou dat bereikt moeten kunnen worden. Door krachten te bundelen kunnen we gezamenlijk ’n impact maken. We denken daarom in mogelijkheden en over een zo laag mogelijke footprint.”

Positieve ontwikkeling

De bijeenkomst werd onder andere bijgewoond door Senbis Polymer Innovaties. Eind vorig jaar lanceerde de fabrikant van biologisch afbreekbare producten uit Emmen het eerste biologisch afbreekbare kunstgrasveld ter wereld. René van Bremen van Senbis beschouwt de bijeenkomst als bemoedigend.

“Biologisch afbreekbaar kunstgras is een relatief jong product en voor de meeste instanties is het nog onbekend terrein. Technisch gezien is vrijwel alles mogelijk maar je ziet dat de markt en de autoriteiten nog zoekende zijn nu voortaan het milieu zwaarder wordt meegewogen. Een bijeenkomst als dit is voor ons heel nuttig om die wensen nog beter te begrijpen.”

Van Bremen verwacht dan ook dat forums zoals deze, de markt en de industrie zal helpen om een gezamenlijke weg te vinden.

“Hoewel onze biologisch afbreekbare kunstgrasmat op basis van ’n biopolymeer inmiddels de laboratoriumtesten heeft doorstaan en in de praktijk getoetst wordt, staat de techniek nog in de kinderschoenen. Zoals gezegd, helpen dit soort forums ons bij de doorontwikkeling. Aan de andere kant biedt het de markt en autoriteiten een mogelijkheid om de producten en technische mogelijkheden beter te begrijpen. Daarom blijven we positief gestemd dat de richtlijnen die overheden ons straks zullen opleggen voor kunstgrasmatten, veel realistischer zullen zijn dan nu is voorgesteld voor biologisch afbreekbare polymerische infills.”

Agendapunt bij gemeenten

Aan de bijeenkomst namen zo’n 30 deelnemers deel, waaronder diverse gemeenten. Eén daarvan was de gemeente Sittard-Geleen. “Het onderwerp kunstgras en microplasticvervuiling staat op de agenda van de gemeente Sittard-Geleen,” zo laat de gemeente weten. “Wij zijn in een oriënterende fase om te bekijken welke alternatieven er zijn en hoe wij hier als gemeente op kunnen acteren. Het bezoeken van de bijeenkomst over Biologisch afbreekbaar kunstgras is onderdeel van deze oriënterende fase.”

Het Innovatieplatform Duurzame Sportsector gaat nu één op één met de gmeenten om tafel om de behoefte scherp te maken om vervolgens verschillende leveranciers van kunstgrassystemen de kans te bieden om te laten zien wat ze aan oplossingen of innovaties hebben. “Daarna willen we de innovaties samen met gemeenten die lid zijn van het platform en bedrijven” zo merkt Migchielsen op. Die groep bestaat uit 13 grote gemeenten. Naast de gemeentes Amsterdam, Utrecht en Rotterdam zijn dat, onder meer, de gemeente Haarlem, ’s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Eindhoven, Leiden en het Rijksvastgoedbedrijf.

Geef een reactie