Onderzoek naar schimmel op Greens

Schimmel op greens onderzocht

De Nederlandse Golf Federatie zoekt golfbanen die mee willen werken aan een praktijkonderzoek m.b.t. schimmels op greens. Ondanks het feit dat er al veel onderzoek is gedaan naar de schimmels dollarspot en winterfusarium, wil de NGF meer praktijkinformatie.

Het onderzoek heeft in principe een looptijd van drie jaar en zal worden uitgevoerd door Arthur Wolleswinkel, Casper Paulussen en Gerard van ’t Klooster. Allen zijn  betrokken vanwege hun expertises met betrekking tot gras. Daarnaast wordt in de uitvoeringsfase samengewerkt met de NGA (Nederlandse Greenkeepers Associatie) en DGBeheer.

Geselecteerde golfclubs mogen verwachten dat er regelmatig metingen op greens worden gedaan. De verwachting is dat dit 4 a 5 keer per jaar zal worden gedaan en waarbij er metingen op drie green zullen worden gedaan. Daarbij zal gekeken worden naar:

 • bladnatperiode (meteo)
 • luchtvochtigheid (meteo)
 • bodemtemperatuur (meteo)
 • nachttemperatuur (meteo)
 • uv-index (meteo)
 • grasbestand/samenstelling
 • beworteling en viltdikte
 • maaihoogte en -frequentie
 • rolfrequentie en tijdstip van de dag
 • dauwvegen (ja/nee)
 • gebruik van de meststof ijzersulfaat en dosering
 • gebruik gewasbescherming ja/nee
 • gewasbescherming: middel, dosering en frequentie
 • percentage organische stof 0-2, 2-4 en 4-6 cm
 • verzadigde waterdoorlatendheid (dubbele ring infiltratie-methode)
 • pH water toplaag
 • stikstofregime (kg/ha), toepassingsmoment en frequentie
 • volume vocht% top 5 cm
 • volume vocht% dieper (-5/-8 cm)
 • beregeningsregime (dagelijks / nat-droog cyclus / bodemvocht%)
 • zuigspanning (indien te meten via bodemsensor)

Ook zullen er visuele opnames en gesprekken met hoofdgreenkeepers over het onderhoud en beheer plaatsvinden. De opgedane kennis moet helpen om bij de ontwikkeling van praktisch toepasbare kennis voor greenkeepers om hen zo in staat te stellen schade als gevolg van de schimmels te voorkomen en/of milieuvriendelijk te beheren.

Golfbanen die belangstelling hebben kunnen zich tot 20 maart bij de NGF melden door  dit antwoordformulier in te vullen en te mailen aan Yvonne Godwaldt (yvonne.godwaldt@ngf.nl).

Bij de selectie van deelnemende golfbanen zal worden gekeken naar ligging van de baan. De onderzoekers willen namelijk hun onderzoek uitvoeren in verschillende landschappen (polder, duin, park, bos).

De voortgangsrapportages en het eindrapport van het onderzoek worden gepresenteerd op nationale en regionale bijeenkomsten voor golfbaanbeheerders en op de websites van de Golfalliantie (NGF-NGA-NVG).

Benadrukt wordt dat de data die het onderzoeksteam verzamelt eigendom blijft van de golfbaan en dat deze uitsluitend gebruikt wordt voor analysedoeleinden. De gegevens zullen niet gedeeld worden met anderen zonder uitdrukkelijke toestemming.

Geef een reactie