Nationale Grasdag toont dat gras leeft

De eerste editie van de Nationale Grasdag sinds 2020 trok ruim 270 deelnemers naar de Grolsch Veste in Enschede. Behalve de presentaties werd er ook door de bezoekers uitvoerig gediscussieerd.

Nationale grasdag Monique Ooms

De eerste editie van de Nationale Grasdag sinds 2020 trok ruim 270 deelnemers naar de Grolsch Veste in Enschede. Behalve de presentaties werd er ook door de bezoekers uitvoerig gediscussieerd.

Job Steunenberg van Limagrain Advanta noemde het aantal niet verwonderlijk. “We hebben in ons land zo’n 7300 voetbalvelden waarvan 5200 nog altijd van gras zijn,” zo wees hij de zaal op de invloed van gras.

Het thema van de Nationale Grasdag was dit jaar Toekomstbestendige Sportparken.

Sprekers als Seth van der Wielen (Kybys), Job Steunenberg, Peter Laan (DCM), Edward van der Geest (BSNC), Peter Speek (Fertilab) en Liset van Pinxteren (IPC Groene Ruimte) spraken de deelnemers bij.

“De Europese Commissie is ontevreden met wat het verbod op chemie heeft bereikt en is nu van zins om het gebruik ervan nog verder te beperken. Alleen voor de landbouw gelden dan nog uitzonderingen,” waarschuwde Van Pinxteren.

Seth van der Wielen wees de toehoorders erop dat op elk sportpark quick wins zijn te vinden maar ook dat op elk sportpark een lijst met zaken die de grootste impact hebben, kan worden opgesteld. Hij riep gemeenten op te stoppen met denken op basis van 4-jarige cycli. “Dan wordt de prijs bepalend terwijl bij een meer duurzame aanpak, de winst juist over een hele lange periode wordt gegenereerd.”

We kunnen alles

Job Steunenberg herinnerde de zaal aan een aantal grote successen uit Nederlandse koker. “Jaren geleden hebben we hier de kaasschaafmethode met de Fieldtopmaker geïntroduceerd en ook de Vredo-doorzaaimachine is tegenwoordig de internationale standaard,” zo merkte hij op. “Dan maakt het zo jammer te merken dat we nu niet de juiste besluiten in het belang van de Green Deal durven te nemen. De keuze voor graszaad blijft een ondergeschoven kindje. Dat is jammer want er is meer dan alleen SV7 en SV100,” zo merkte hij op.

“niet de meeste geliefde bij de spelers (Van Basten), de meest zakelijke (Van Marwijk) maar juist degene die het beste team weet te smeden (Van Gaal) heeft het meeste bereikt”

Kees Jansma

Dat ontlokte een algehele discussie. Steunenberg is aanhanger van de 3-3-3 methode om grasvelden te onderhouden: drie zaaimomenten met drie grasmengsels in drie werkgangen per jaar. Een aantal deelnemers waren van mening dat sporters al blij zijn als er uberhaupt gras op staat, maar er werd ook opgemerkt dat men vijf keer per jaar doorzaait om zo een volle, stevige mat te krijgen.

De beste oplossing ligt, waarschijnlijk, ergens in het midden en is sterk afhankelijk van de locatie.

Dat was ook de boodschap van Peter Speek van Ferdilab die de toehoorders opriep om vooral eerst data te verzamelen over de conditie van de grasplant alvorens te besluiten hoe die het beste gestimuleerd kan worden.

Peter Laan was daar echter duidelijk over. “Gebruik biostimulanten”, zo was hij van mening. “Die zorgen ervoor dat een plant makkelijker en efficiënter het gras opneemt en dat de plant weerbaarder is tegen abiotische stress.”

Om te tonen wat er met alle kennis bereikt kan worden, nodigde groundsman Henry de Weert van FC Twente de bezoekers daarom uit om het stadionveld te bezoeken.

Gezonde voedingsbodem

De hoge opkomst toonde nogmaals aan dat gras leeft. Dat ziet ook de branchevereniging BSNC die daarom, in navolging van hun KUNSTgres evenement, komend voorjaar ook het CONgras evenement zal organiseren.

Waar de sprekers eerder op de dag vooral veel feitelijke informatie brachten, had sportcommentator Kees Jansma misschien wel de belangrijkste boodschap verpakt in een luchtige afsluiting. Jansma was uitgenodigd om een extra vrolijke noot te leveren en deed dat door de zaal mee door zijn vijftig jaar lange carrière te nemen. Aan anekdotes had hij dus geen gebrek. Maar door de verschillende bondscoaches die hij in die 50 jaar had meegemaakt, te typeren werd duidelijk dat niet de meeste geliefde bij de spelers (Van Basten), de meest zakelijke (Van Marwijk) maar juist degene die het beste team weet te smeden (Van Gaal) het meeste heeft bereikt. Wie stelt dat Van Marwijk ooit de finale heeft bereikt terwijl Van Gaal ‘niet verder kwam dan de derde plek’, heeft zeker gelijk qua feiten. Maar die doet er dan ook goed aan om naar de voorbereiding en het ‘beschikbare materiaal’ en mee te wegen dat op de meest uitdagende momente, juist om Van Gaal wordt geroepen.  

Geef een reactie